Journal content No2 (february) 2020 y.

Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mediatsiya-yak-sposib-virishennya-simejnih-sporiv/

Annotation: (Українська) Дана стаття зачіпає проблему щодо забезпечення вирішення сімейних спорів. Через те, що законом дозволено використовувати всі способи вирішення спорів, окрім заборонених, виходимо з того що медіація – є альтернативним та ефективним методом вирішення спору. На жаль, наразі, не врегульовано на законодавчому рівні вимоги, порядок щодо медіації. У статті наведені приклади застосування медіації закордоном.

Підходи до відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Підходи до відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/pidhodi-do-vidshkoduvannya-moralnoyi-shkodi-za-nenalezhne-vikonannya-zobov-yazan-za-dogovorom-pro-nadannya-turistichnih-poslug/

Annotation: (Українська) Одним із напрямків міжнародної торгівлі послугами є туризм. Сучасний етап життя характеризується процесами глобалізації у багатьох сферах, з-поміж них - сфера послуг, яка має найдинамічніший розвиток, тому, від рівня її законодавчої регламентації залежить і зростання економіки країни та конкурентоспроможності на світових ринках послуг. Однак, чинні нормативно – правові акти, які регулюють відносини у сфері зобов’язань за договорами про надання послуг не є досконалими, внаслідок відсутності чіткої і послідовної системи такого регулювання, що має наслідком колізії та неоднозначну практику щодо вирішення спорів, зокрема, що стосується компенсації моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг.

Peculiarities of mandatory payments calculation in the process of customs clearance of import operations

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Peculiarities of mandatory payments calculation in the process of customs clearance of import operations//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/osobennosti-rascheta-obyazatelnyh-platezhej-v-protsesse-tamozhennogo-oformleniya-importnyh-operatsij/

Annotation: In the conditions that determine the current state of the Ukrainian economy, it is very important to deepen the relations with foreign suppliers and buyers in order to improve the quality of goods in the consumer market, expand it and create the opportunities for domestic goods to enter foreign markets. The identified problem is partially solved by well-organized foreign economic activity, and in particular by import activity as an integral part of it. In addition, information in the accounting and reporting system, which is the basis for management decisions, is a prerequisite for successful external cooperation. The purpose of the article is to determine the peculiarities of the calculation of compulsory payments during the customs clearance of import transactions. The elements of the system of taxation of import operations of the enterprise are analyzed. The elements of each of the taxes that are paid on import, the order of determining the tax liabilities, its payment and the preparation of appropriate forms of reporting are identified. It has been found that some import operations are subject to partial or total tax exemption, that promotes the development of certain types of economic activity and enhances the social effect of importing such goods and supplying services. It has been determined that the customs value of goods is based on the price actually paid or payable for imported goods and depends on the terms of delivery according to INCOTERMS 2020. The main and additional methods of determining the customs value are distinguished. The amount of import duty, excise tax and value added tax are calculated depending on the type of tax rate set. The calculated amounts are stated in the customs declaration, which certifies the customs clearance of the goods and payment of the taxes. It is revealed that there is a need to develop a mechanism that could mutually satisfy the conflicts of interest between the state and the enterprise in the customs clearance of import operations.

Національна безпека України: виклики та загроза сучасності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Національна безпека України: виклики та загроза сучасності//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/2/natsionalna-bezpeka-ukrayini-vikliki-ta-zagroza-suchasnosti/

Annotation: (Українська) В вищезазначеній статті досліджуються національна безпека України, зокрема, розглянуті ключові фактори, які безпосередньо стримують розвиток нашої держави у різних галузях, та шляхи вирішення даних проблем. Також охарактеризовано правове регулювання національної безпеки нашої держави.

Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України: актуальні питання та проблеми функціонування

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України: актуальні питання та проблеми функціонування//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/formi-i-metodi-roboti-komitetiv-verhovnoyi-radi-ukrayini-aktualni-pitannya-ta-problemi-funktsionuvannya/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується така організаційна складова Верховної Ради України, як комітет. Його розгляд відбувається в аспекті розподілу форм та методів діяльності, а також напрямку роботи та компетенції.

Сучасний стан та перспективи профспілок України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Сучасний стан та перспективи профспілок України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasnij-stan-ta-perspektivi-profspilok-ukrayini/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена розгляду такого інституту, як профспілки. Навіщо він нам потрібен? З’ясування проблем, з якими зіштовхуються працівники звертаючись до профспілок. Як сьогодні впливають профспілки на якість умов праці та захист прав найманих працівників?

The role of cryptocurrencies in financial and economic systems

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The role of cryptocurrencies in financial and economic systems//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/mesto-kriptovalyuty-v-finansovo-ekonomicheskoj-sisteme/

Annotation: The article is devoted to the actual problem of cryptocurrency functioning in the world market and its place in financial and economic systems. The emergence of virtual money (cryptocurrency) is driven by the constant development of technology and the economy. Currently, non-cash payments are more common. Cryptocurrency is becoming an innovative form of payment in the information society. Unlike traditional types of money, it can be a means of payment in electronic payment systems with a high level of protection against cybercrime. Every day, cryptocurrency is strengthening its role not only as a way of saving, but also as a means of payment in electronic payment systems. Purpose. Themain purpose of the study is to determine the place and role of cryptocurrency in financial and economic systems. Results. The experience of implementing and using cryptocurrencies and models of their regulation have been investigated, on the example of European countries. It has been found that the functioning of cryptocurrencies is a new challenge for government regulators of financial services markets. The cryptocurrencies most popular by their capitalization are compared. The strengths and weaknesses of virtual money, and the threats and prospects of their use in the financial and economic world market are identified. Further perspectives on the use of cryptocurrency at the country level and the ways to improve its position in the world economic system were substantiated. Conclusions. Analysed data in this article makes it possible to determine what a cryptocurrency is and its role in the financial and economic system. Cryptocurrency is a fairly new concept that has adapted to the current financial and credit system and is constantly evolving. Digital money has a future as it is very convenient not only for the average person but also for the whole country. It is possible to remove the drawbacks by developing effective laws regarding the use of cryptocurrency and the regulation of the rights and obligations of its users. In the future, thanks to transaction transparency and protection against virtual currency fraud, it can significantly reduce the level of corruption, drug business and the percentage of the shadow economy.

Державна служба зайнятості: поняття, функції та цілі діяльності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Державна служба зайнятості: поняття, функції та цілі діяльності//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/derzhavna-sluzhba-zajnyatosti-ponyattya-funktsiyi-ta-tsili-diyalnosti/

Annotation: (Українська) У цій статті висвітлюються функції та цілі Державної служби зайнятості, а також аналізуються її правові джерела та актуальність застосування державних гарантій захисту від безробіття.

Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/vpliv-podatkovogo-navantazhennya-na-ekonomiku-krayin-yevropi/

Annotation: Taxes are a major source of revenue to the state budget, and effective tax regulation of the economy requires the introduction of an acceptable level of tax burden on economic entities. Determining the optimal level of fiscal burden is an important task of the state's tax policy, which helps to maintain a sufficient level of filling the state budget and stimulate economic activity. This article builds an econometric model that investigates the impact of the tax burden on the growth of gross national product in Europe.

Обшук житла чи іншого володіння

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Обшук житла чи іншого володіння//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/obshuk-zhitla-chi-inshogo-volodinnya/

Annotation: (Українська) Стаття розрахована на вивчення такої слідчої дії, як обшук. Висвітлення прогалин застосування такого інституту. В ній розкрито проблеми щодо чіткого врегулювання законодавства. А саме: можливості зловживання прав слідчим та прокурорам; корупційні махінації. А також акцентування на розбіжності практики та теорії, щодо застосування статті 233 Кримінального процесуального законодавства.

Analysis of calculations with debtors in wholesale

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Analysis of calculations with debtors in wholesale//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/analiz-raschetov-s-debitorami-v-optovoj-torgovle/

Annotation: The article considers the analysis of settlements with debtors as a factor in increasing the efficiency of financial management of wholesale enterprises. A correct assessment of the actual state of settlements with debtors can positively affect the real solvency and creditworthiness of the enterprise. Outlines the main tasks of managing accounts receivable and the direction of the analytical study of receivables. The main indicators for assessing the status and quality of receivables of a wholesale trading company Private enterprise «Altapan» were calculated — the receivables turnover ratio, the length of the receivable repayment period, the share of receivables in the total volume of current assets, the ratio of receivables and payables, the receivables coverage ratio. To identify the effect of receivables on net profit, a correlation analysis was used. Based on the correlation field, we can hypothesize (for the general population) that the relationship between all possible values of X (current receivables) and Y (net profit) is exponential. The exponential regression equation is written and solved, and empirical regression coefficients are obtained. The parameters of the regression equation are calculated: sample means, sample variances, standard deviation. The coefficients of regression, elasticity, beta coefficient, empirical correlation ratio, and the value of the correlation index R. It is established that with a change in the volume of receivables by 1%, the net profit of the wholesale Private enterprise «Altapan» will decrease by 18%. In other words, X significantly affects Y. That is, an increase in X by the standard deviation Sx will reduce the mean Y by 97.7%. Recommendations are given on managing settlements with debtors based on an assessment of the main indicators of the condition and quality of receivables. For example, you should divide all customers into groups based on the history of cooperation, the importance of each of them and the current financial situation, use budgeting, draw up a payment calendar, and use other methods that will allow you to control the movement of incoming and outgoing cash flows.

Детінізація ринку праці

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Детінізація ринку праці//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/detinizatsiya-rinku-pratsi/

Annotation: (Українська) Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей. Сьогодні значна кількість населення працюють неофіційно, отримують заробітну плату «в конвертах». Державна політика зайнятості зосереджена переважно на легальному секторі економіки, залишаючи поза увагою ту частину населення, діяльність якого тією чи іншою мірою не відповідає чинному законодавству.

Щодо питання соціального захисту безробітного

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Щодо питання соціального захисту безробітного//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/shhodo-pitannya-sotsialnogo-zahistu-bezrobitnogo/

Annotation: (Українська) На сьогодні немає жодної країни світу, якої б не торкнулася проблема соціального захисту безробітних. Безробіття є відносно новим соціальним ризиком, поява якого зумовлена ринковими відносинами. Світова економічна криза збільшила масштаб безробіття, а відповідно і кількість осіб, які потребують соціального забезпечення. Право на захист від безробіття належить до основних конституційних прав громадян України у сфері права соціального захисту.

Evaluation of efficiency of value-based financial management

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Evaluation of efficiency of value-based financial management//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-efektivnosti-sistemi-vartisno-oriyentovanogo-upravlinnya-finansami-korporatsiyi/

Annotation: The article is devoted to the problems of implementing a value-based approach to managing company's finances and evaluating its effectiveness. Particular attention is focused on the selection of indicators that would enable to analyze and conclude on the effectiveness of the use of value-based financial management. The article describes main ways and methods of formation of shareholder value of the company, as well as indicators that allow to quantify the value of the company for stakeholders. The basic theoretical principles of the use of VBM indicators are systematized, as well as possible ways and methods of their integration into the value-based management system.

Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/tinovi-trudovi-vidnosini-shhodo-pitannya-tinovoyi-viplati-zarobitnoyi-plati-pratsivnikam-problemi-teoriyi-ta-praktiki/

Annotation: (Українська) Удосконалення механізму реалізації та ефективності застосування правових норм на сьогодні є дуже актуальним в трудових відносинах. Однією із найважливіших і невідкладних проблем – є створення нового відновленого Кодексу. У цій статті аналізується проблематика правовідносин, які виникають між працівником та роботодавцем з питання тіньової заробітної плати.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Заповіт подружжя: перешкоди до застосування

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Заповіт подружжя: перешкоди до застосування//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/zapovit-podruzhzhya-pereshkodi-do-zastosuvannya/

Annotation: (Українська) Стаття розрахована на висвітлення прогалин застосування такого інституту, як «заповіт подружжя». В ній розкрито проблеми з якими зіштовхуються нотаріуси та судді. А саме: чи мають малолітні, недієздатні спадкоємці за законом право на обов’язкову частку в спадщині? Які умови для прийняття чинності заповіту? Чи можуть укласти спільний заповіт подружжя особи, які проживають в цивільному шлюбі? А також інші проблеми застосування спільного заповіту та можливості їх врегулювання.

Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mehanizm-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi-povernennya-aktiviv/

Annotation: (Українська) Досліджено теоретичні основи механізму державно-приватного партнерства у сфері повернення активів, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/umovi-prijnyatnosti-zayavi-yevropejskim-sudom-z-prav-lyudini/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена аналізу закріпленого в Конвенції про захист прав і основоположних свобод переліку умов прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини як невід’ємного та визначального елементу в механізмі захисту прав та свобод на міжнародному рівні. Актуальність теми полягає в тому, що в останні роки значно зросла кількість заяв, які подаються до Європейського суду з прав людини, що зумовлено, передусім, збільшенням випадків порушення прав та свобод. Проте більшість з поданих заяв визнаються неприйнятними. Це і зумовлює необхідність даного дослідження.

Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/progalini-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spozhivachiv-shhodo-vidshkoduvannya-zbitkiv/

Annotation: (Українська) Дана стаття зачіпає проблемуусфері захисту прав споживачів, а саме визначення розміру відшкодування збитків. Українське законодавство потребує вдосконалення, систематизації та прилаштування під стандарти європейських країн.

Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasna-problematika-zlochiniv-z-kriptovalyutoyu-praktichnij-aspekt/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи у злочинах, де основним об'єктом є криптовалюта та проголошується необхідність законодавчого закріплення поняття крипти задля полегшення класифікації та викриття злочинності. Досліджено перспективи всебічного розуміння терміну та вплив систематизації даної інформації на можливості безпекових структур.

Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/metodichni-pidhodi-do-otsinki-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Розглянуто роль ефективності бізнес-процесів у формуванні та розвитку економічного потенціалу підприємства. Представлені основні методичні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесів компанії, запропонований їх синтез.

Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/sub-yekti-prava-na-obov-yazkovu-chastku-u-spadshhini/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто норми спадкового права, які закріпленні в Цивільному кодексі України. Вони відображають повний зміст та обсяг спадкових прав та обов’язків кожного громадянина. Актуальність даної теми зумовлена тим, що за останні роки цивільне законодавство не раз зазнавало істотних змін, спадкове право ̶ не виняток. При цьому практика застосування та тлумачення відповідних норм суттєво відрізняється. Це все і зумовлює необхідність дослідження питань спадкового права.

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Annotation: (Українська) На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Поняття та класифікація виробничого потенціалу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Поняття та класифікація виробничого потенціалу//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/ponyattya-ta-klasifikatsiya-virobnichogo-potentsialu/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються дискусійні питання виявлення сутності виробничого потенціалу у вітчизняній економічній науці, здійснюється порівняння подібних понять, пропонується авторська точка зору на виробничий потенціал як максимальні можливості виробництва, коли ресурси технологічно скомбіновані в певному поєднанні для отримання певного результату.

Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/

Annotation: (Українська) У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2020/2/tehnologii-polucheniya-mednogo-kontsentrata-nurkazganskogo-mestorozhdeniya/

Annotation: (Русский) Представлено детальное описание геологических характеристик месторождения Нурказган. Показана взаимосвязь вмещающего рассматриваемое месторождение Тулькуламского террейна с Девонским вулканоплутоническим поясом (ДВП). Подробно изложены петрографические характеристики рудоносных составляющих месторождения, а также геологические процессы, обусловившие их генезис. Приведено системное представление о взаимоположении рудоносных тел золото-молибден-медно-порфирового месторождения (ЗММПМ) Нурказган и охватывающих их пластов ДВП. Дана краткая информация о наличии платинометальной и золотометальной минерализации рудоносных слоев. Изложен минералогический анализ руды. Изложен технологический процесс обогащения Нурказганской медной руды, основные технологическое оборудование, задействованное в технологическом цикле.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine