Tag: прогнозування

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Annotation: (Українська) Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/21-4/

Annotation: (Українська) У роботі розглянуто проблему моделювання фінансової безпеки підприємства, здійснено побудову уніфікованого інформаційного сервісу моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки.

The research of the possibilities of correlation-regression alalysis for data prognosis

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . The research of the possibilities of correlation-regression alalysis for data prognosis//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/12-5/

Annotation: The use of correlation-regression analysis for data prognosis has been researched.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2021/3/20-2/

Annotation: (Українська) В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine