Tag: прибуток

Управління фінансовими результатами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Annotation: (Українська) У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Управління формуванням прибутку та підвищення прибутковості підприємств

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Управління формуванням прибутку та підвищення прибутковості підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/12/upravlinnya-formuvannyam-pributku-ta-pidvishhennya-pributkovosti-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються аспекти питання управління прибутком підприємства. Узагальнено тлумачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття «прибуток», що являє собою остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності підприємства. Саме тому забезпечення ефективного управління результатом діяльності підприємства призводить до позитивної динаміки прибутку, де велику роль відіграє система управління прибутком. Проаналізовано основні напрями управління прибутком на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Описано системний підхід управління прибутком на підприємстві, визначено задачі та цілі управління прибутком, фактори, які впливають на величину прибутку. Запропоновано джерела підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.

Стан і тенденції розвитку банківської системи України

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Стан і тенденції розвитку банківської системи України//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/12/stan-i-tendentsiyi-rozvitku-bankivskoyi-sistemi-ukrayini/

Annotation: (Українська) Проаналізовано стан та тенденції розвитку банківської системи України.

Аспекти підвищення прибутковості українських підприємств

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Аспекти підвищення прибутковості українських підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/11/aspekti-pidvishhennya-pributkovosti-ukrayinskih-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) У статті дослідженні основні проблеми підвищення прибутковості підприємств України в сучасних умовах, порівняно тенденції до зростання та спадання прибутковості підприємств у різних сферах період 2014 – 2017 рр. та розроблені способи та заходи підвищення прибутковості.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine