Tag: прибуток

Сутність категорії «прибутковість банку» та її впливу на розвиток банку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сутність категорії «прибутковість банку» та її впливу на розвиток банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/15-8/

Анотація: У статті розглянуто сутність категорій прибуток та прибутковість комерційного банку. Наведено власне трактування категорії «прибутковість банку». Визначено місце прибутковості в оцінці діяльності банку та її впливу на вибір тактики та стратегії його розвитку.

Аналіз основних показників діяльності страхової компанії як фактор забезпечення стійкого фінансового стану

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз основних показників діяльності страхової компанії як фактор забезпечення стійкого фінансового стану//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/analiz-osnovnyh-pokazatelej-deyatelnosti-strahovoj-kompanii-kak-faktor-obespecheniya-ustojchivogo-finansovogo-sostoyaniya/

Анотація: В статті розглянуто аналіз основних показників діяльності страхової компанії на прикладі ПАТ «Страхова Група «ТАС» як чинник забезпечення стійкого фінансового стану. Внаслідок чого визначено складові елементи політики ведення економічної діяльності та їх вплив на фінансовий стан компанії. Дістало подальшого розвитку поняття «техніко-економічна характеристика» як аналіз основних показників діяльності, сукупність засобів (інструментів), методів (технік) для аналізу фінансового стану підприємства, управління та реалізації захищеності діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ та спроможності швидкого усунення загроз, що позначаються чи можуть негативно позначитися на його діяльності.

Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/vpliv-podatkovogo-navantazhennya-na-ekonomiku-krayin-yevropi/

Анотація: Податки є основним джерелом надходжень до державного бюджету, а ефективне податкове регулювання економіки вимагає впровадження прийнятного рівня податкового навантаження на економічних суб’єктів. Визначення оптимального рівня фіскального навантаження є важливим завданням податкової політики держави, який дає змогу підтримувати достатній рівень наповнення державного бюджету та стимулювати економічну активність. В даній статті побудовано економетричну модель, яка досліджує вплив податкового навантаження на ріст валового національного продукту країн Європи.

Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Анотація: Визначена теоретична сутність поняття інвестиційної діяльності підприємства. Надана характеристика стадіям управління інвестиційною діяльністю на підприємстві. Запропоновані окремі напрями підвищення ефективності процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат