Тег: навчання

Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/diplomuvannya-yak-vazhlivij-etap-pidgotovki-molodshogo-spetsialista/

Аннотация: (Українська) Стаття представляє собою безпосереднє звернення до студента – старшокурсника з метою формування свідомого відношення до дипломування, роз’яснення змісту проекту по суті та актуальність задач на кожному етапі дипломного проектування.

Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/tehnichni-gurtki-z-komp-yuternih-nauk-dzherelo-suchasnih-znan-ta-vmin-dlya-uchniv-i-studentiv/

Аннотация: (Українська) Стаття охоплює інформацію стосовно функціонування технічних гуртків в навчальних закладах та їх вплив на навчальний процес та розвиток професійних навичок учнів/студентів. Позитивні результати від проходження студентами навчання в гуртках технічної творчості отримані в нашому навчальному закладі (Коледж радіоелектроніки) втілюють надію в майбутніх спеціалістів.

Наступність та перспективність між дошкільною та початковою освітою

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Наступність та перспективність між дошкільною та початковою освітою//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2018/11/nastupnist-ta-perspektivnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано поняття «наступність» і «перспективність», умови наступності в роботі дошкільної і початкової ланок освіти; окреслено роль навчання дітей на пропедевтичному рівні, що забезпечує їх літичний розвиток упродовж перехідних вікових періодів; визначено напрями реалізації принципів наступності, перспективності й спадкоємності.

Аналіз наявних варіантів реалізації web-платформ для пошуку тьюторів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз наявних варіантів реалізації web-платформ для пошуку тьюторів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/analiz-nayavnih-variantiv-realizatsiyi-web-platform-dlya-poshuku-tyutoriv/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто наявні на даний момент платформи або веб-сайти для пошуку тьюторів. Також наведені приклади існуючих схожих систем для комунікації тьютора та студента.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала