Тег: інвестиції

Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) Theoretical essence of concept of investment activity of enterprise is certain in the article. Given compressed description to the stages of management investment activity on an enterprise. Separate directions of increase efficiency of process of management investment activity of enterprise are offered taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Інвестиції як фактор економічного зростання

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Інвестиції як фактор економічного зростання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/investitsiyi-yak-faktor-ekonomichnogo-zrostannya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто інвестиції як фактор економічного зростання. Проаналізовано статистичні дані, які відображають обсяг інвестицій в українську економіку. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають збільшенню інвестицій. Обґрунтовано значущість інвестицій, як фактора соціально-економічного розвитку країни.

Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/analiz-investitsijnoyi-privablivosti-silskogospodarskih-pidpriyemstv-ukrayini/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто сучасний стан та особливості розвитку інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України. Здійснено аналіз іноземних інвестицій в економіку та АПК України. Розкрито основні проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/investitsijne-zabezpechennya-onovlennya-osnovnih-zasobiv-pidpriyemstv-lisovogo-gospodarstva/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто питання активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. На основі методів узагальнення та порівняння, здійснено аналіз основних тенденцій фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансових установ.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала