Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2019/7/suchasnij-pidhid-do-virishennya-osnovnih-zadach-keruvannya-proektami/

Аннотация: (Українська) В сучасному світі поширеним є проектний підхід до керування підприємствами. Тому кожен день виникає необхідність вирішувати задачі керування проектами. Метою існування кожного підприємства є отримання прибутку, отже основною задачею керування проектами є забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Оскільки ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями, а спектр доступних можливостей вражає, тому забезпечення ринку якісним продуктом, вимагає послідовного розв’язання наступних задач: відбір з множини доступних проектів найперспективніших, для кожного такого проекту сформувати команду та відібрати надійних постачальників, що забезпечать стабільне виконання плану проекту. У вирішенні задач прийняття рішень для керування проектами саме гібридні методи групи MCDM є найбільш ефективними. Однією з найпоширеніших є комбінація методів ANP та DEMATEL. Як правило особа, що приймає рішення працює в умовах невизначеності та впливу людського фактору, тому доцільно користуватися fuzzy DEMATEL у комбінації з ANP. Таким чином доцільне створення системи критеріїв оцінки проектів, постачальників та членів команди і розробити модель їх вибору на основі комбінації методів fuzzy DEMATEL та ANP.

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Некоторые аспекты монетизации добавленной стоимости

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Некоторые аспекты монетизации добавленной стоимости//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/nekotorye-aspekty-monetizatsii-dobavlennoj-stoimosti/

Аннотация: В статье проведено фрагментарное обобщение известных научных взглядов на добавленную стоимость с акцентами на наиболее весомые, как по мнению автора, стороны и составляющие данного понятия, даны однозначные ответы, которые можно считать очевидными, на некоторые вопросы, показано отсутствие законодательных и других ограничений регулятора по созданию самой добавленной стоимости, сделан акцент на влияние добавленной стоимости на макроэкономические показатели государства и впервые теоретически поставлен вопрос монетизации добавленной стоимости, приведены примеры существующей монетизации. Дано определение простых и гибридных активов.

Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/iskusstvovedenie/2019/7/velikij-shelkovyj-put-provodnik-rasprostraneniya-mezhdunarodnyh-innovatsij-i-razvitiya-iskusstva/

Аннотация: Рассматриваются пути интеграции искусства гравюры, культурного обмена и синтеза искусства посредством Великого шелкового пути. Взаимное влияние на развитие искусства Европы и Китая.

Формирование и использование смет бюджетных учреждений

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формирование и использование смет бюджетных учреждений//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/formirovanie-i-ispolzovanie-smet-byudzhetnyh-uchrezhdenij/

Аннотация: Исследован вопрос роли сметы, её состав и задачи в процессе деятельности бюджетного учреждения.

Оценка стоимости предприятия и обоснование мероприятий по ее роста

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оценка стоимости предприятия и обоснование мероприятий по ее роста//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/otsenka-stoimosti-predpriyatiya-i-obosnovanie-meropriyatij-po-ee-rosta/

Аннотация: Оценку стоимости предприятия проводят на всех этапах развития, это не обязательно, если предприятие не планируется продаваться, или если не планируют получать инвестиции. Но для полного анализа желательно считать. Оценку стоимости предприятия часто путают или смешивают с анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, используя разное исследования изменения коэффициентов на основе бухгалтерского баланса. Если дать лаконичное определение оценки предприятия, то это будет ответ на вопрос «Сколько стоит предприятие?» В данной работе мы разберем подробно цели и причины, для чего проводят оценку стоимости предприятия и почему она нужна, рассмотрим методы оценки, и обоснуем метод лучше для исследуемого предприятия и почему. Также главный вопрос является выявить ключевые факторы создания, наращивания, разрушения стоимости предприятия, а также определение мер по росту стоимости предприятия.

Как устроен человек. Что лечить нельзя

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Как устроен человек. Что лечить нельзя//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/meditsina/2019/7/kak-ustroen-chelovek-chto-lechit-nelzya/

Аннотация: Продолжение темы необходимости целостного подхода к человеку. Мои открытия в сфере строения человека. Что нельзя лечить – помимо контрфорсов. Возможности прикладной кинезиологии, канально-меридиональной системы.

Механизм наручных механических часов: этапы развития

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механизм наручных механических часов: этапы развития//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/6/mehanizm-naruchnyh-mehanicheskih-chasov-etapy-razvitiya/

Аннотация: Механизм наручных механических часов включает такие элементы: пружина, баланс, спусковой механизм, ремонтуар, система шестеренок. Все они были изобретенные задолго до того, как часы стали носить на запястье.

Електроні медичні записи та децентралізація

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Електроні медичні записи та децентралізація//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/6/elektroni-medichni-zapisi-ta-detsentralizatsiya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті розповсюдженні медичні стандарти збереження, передачі, управління медичної інформації та даних, що пов’язані з охороною здоров’я у програмному забезпеченні, їх переваги та недоліки над паперовими документами, а також перспективи розвитку.

Участие Украины в инициативе ЕС «Восточное партнерство»: энергетическая стратегия и защита окружающей среды

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Участие Украины в инициативе ЕС «Восточное партнерство»: энергетическая стратегия и защита окружающей среды//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/6/uchastie-ukrainy-v-initsiative-es-vostochnoe-partnerstvo-energeticheskaya-strategiya-i-zashhita-okruzhayushhej-sredy/

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы партнерства Украины с Европейским Союзом в рамках содействия финансовой поддержке и усилению энергетической безопасности страны, стимулирование экономического и социального развития, как проводятся секторальные реформы, как привлекается внимание общества к защите окружающей среды, и какие поощрения способствуют межкультурному диалогу. Проводится анализ проблемы, а именно: обеспечивает ли Украина, на данном этапе своего развития, принятие базовых законов, а также нормативно-правовых актов вторичного законодательства, направленных на имплементацию норм европейского права в украинскую правовую систему в сфере топливно-энергетического комплекса.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала