Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/spetsifika-diyalnosti-televizijnoyi-zhurnalistiki-v-zalezhnosti-vid-teritorialnih-chinnikiv/

Аннотация: (Українська) Наше століття випало на етап розквіту технологій в плані поширення новин не тільки в межах однієї країни, а й багатьох інших. Деякі міжнародні телекомпанії вже мають авторитет серед споживачів усієї планети, адже довели, що інформація – це продукт, не прив’язаний до однієї території. У статті розглядаються методи впливу на аудиторію та основні особливості діяльності американської, європейсько-острівної та європейсько-континентальної тележурналістики.

Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/visvitlennya-problem-vnutrishno-peremishhenih-osib-u-zmi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті аналізуються результати дослідження висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у засобах масової інформації. Так, було проаналізовано соціальну складову журналістики у контексті цієї тематики, вказано на основні аспекти дослідження в Україні подання проблем ВПО у медіа та проаналізовано специфіку публікацій про переселенців в найрейтинговіших українських Інтернет-ЗМІ «Сегодня» та «ТСН».

Процесс растаможки автомобилей по новым таможенным правилам

Автор: , , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , , и. Процесс растаможки автомобилей по новым таможенным правилам//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/protsess-rastamozhki-avtomobilej-po-novym-tamozhennym-pravilam/

Аннотация: В статье рассматривается процесс растаможивания автомобилей согласно новых таможенных правил введенных в действие 25 ноября 2018 и проводится анализ факторов, влияющих на растаможивание транспортных средств, а также предлагается примеры исчисления таможенной стоимости для разных по возрасту и стоимостью автомобилей.

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Аннотация: (Українська) Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Предельные равновесные оптические кабели в линиях высокого напряжения

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Предельные равновесные оптические кабели в линиях высокого напряжения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/predelnye-ravnovesnye-opticheskie-kabeli-v-liniyah-vysokogo-napryazheniya/

Аннотация: Целью данного исследования является включение объективных научных результатов современных актуальных проблем - изучение оптических кабелей с высоковольтными кабелями в развитие и повышение качества деятельности, а также развитие этого предмета более эффективно.

Механізм управління кредитним ризиком АТ КБ Приватбанк

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Механізм управління кредитним ризиком АТ КБ Приватбанк//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/mehanizm-upravlinnya-kreditnim-rizikom-at-kb-privatbank/

Аннотация: (Українська) АТ КБ ПриватБанк під час своєї діяльності проводить велику кількість операцій з кредитними коштами, банк має диверсифікований кредитний портфель, працює з різною кількістю активів. Послуги банку не обмежуються лише напрямком кредитування, але даний напрям наразі є одним з найперспективніших і потребує великої уваги з боку працівників та керівництва банку. В статті досліджена сутність кредитного ризику, основні причин виникнення кредитного ризику, наслідки від його впливу, проведено SWOT аналіз банку в сучасному аспекті розвитку, приділено увагу ідеям щодо зменшення впливу кредитного ризику на розвиток банку та його подальшу діяльність.

Не применяя холистический подход, можно нанести огромный вред пациенту

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Не применяя холистический подход, можно нанести огромный вред пациенту//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/meditsina/2018/12/ne-primenyaya-holisticheskij-podhod-mozhno-nanesti-ogromnyj-vred-patsientu/

Аннотация: Обоснование необходимости целостного подхода к человеку. Как эмоции влияют на органы и наоборот. Как на химическом, эмоциональном, вегетативном, энергетическом, иммунном, нервном уровне проявляется целостность организма. Предостережения и рекомендации, чтобы не навредить здоровью пациента. Возможности прикладной кинезиологии.

Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/evolyutsiya-kontseptsiyi-marketingu-ta-yiyi-suchasnij-stan/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається поняття маркетингової концепції та її еволюційні перетворення внаслідок зміни ринкової кон'юнктури. Проаналізовано п`ять класичних концепцій маркетингу, їх значення та роль, та акцентується увага на нових підходах до визначення даного поняття, що ґрунтується, не тільки на стандартних маркетингових засадах, але й на сучасних факторах, що є актуальними в умовах нинішнього ринку. Тому окрема увага приділяється тенденціям формування новітніх маркетингових концепцій їх місце то роль у діяльності сьогоднішніх підприємств.

Сучасний стан машинобудівної галузі України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасний стан машинобудівної галузі України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/suchasnij-stan-mashinobudivnoyi-galuzi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Досліджено стан та тенденції розвитку підприємств машинобудівного комплексу країни у 2015-2017 роках. Проведено аналіз обсягу реалізованої продукції, експорту, фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування. Визначено місце та роль машинобудування серед інших галузей економіки; виявлено основні проблеми та визначено перспективи розвитку галузі.

Лідогенерація в аспекті формування попиту споживачів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Лідогенерація в аспекті формування попиту споживачів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/lidogeneratsiya-v-aspekti-formuvannya-popitu-spozhivachiv/

Аннотация: (English) In the article the main aspects of lead generation in the process of demand formation are considered. The approaches to the definition of lead category and their classification features are described. Generalized methods of lead generation in three main groups: personal channels, online communications, mixed methods. The study notes that important stimulus that allow you to convert customer contact to the consumption process are economy, quality and safety of goods and recommendations of the social environment. The incentives for converting to the status of a customer should offer him a real value and be relevant to the situation. The processes and incentives for converting contacts to real demand will vary depending on the specifics of the goods and the particulars of making a purchase decision. Formation of real demand, besides stimulating measures and motives of quality, stipulates guarantees, service, merchandising, work of personnel, attractive loyalty programs. The process of obtaining leads and transforming it into real demand with the help of marketing tools in the field of online marketing is presented schematically. The emphasis is on the fact that the process of generating demand requires obtaining better contacts with potential consumers. It is emphasized that it is necessary to select separate measures for handling various types of contacts. The most effective tactic for generating demand will be the integration of various marketing tools, which takes place within a single strategy. Communication through multiple channels will allow to create appropriate impulses and achieve a greater degree of converting contacts to consumers. It is noted that in order to convert a contact database into a real demand, the company needs well thought-out marketing messages, the corresponding offer of goods and the unification of several different channels of influence on the contacts. The proposed approaches to the estimation of the economic effect of conversion of lead in order for the online and offline marketing.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала