Статистический анализ дифференциации доходов населения Украины

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Статистический анализ дифференциации доходов населения Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/5-2/

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется распределение населения по уровню среднедушевых эквивалентных общих доходов. Исследована динамика среднего значения показателя, моды и медианы в течение 2015-2019 гг. На основе распределения по доходам доказана гипотеза о подчинении выбранного показателя логнормальному распределению, вычисленные его основные параметры. Осуществлено прогнозирование распределения населения за среднедушевыми общими эквивалентными доходами на 2020-2021 гг. Сделано сравнение с прошлым годом и описаны выводы проведенного исследования.

Специфіка оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах операції Об’єднаних сил

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Специфіка оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах операції Об’єднаних сил//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/2/3984-1/

Аннотация: (Українська) У статті надано короткий огляд специфічних рис оперативно-розшукової діяльності Держприкордонслужби України в умовах проведення операції Об’єднаних сил. Виділено основні гласні заходи, які здійснюються оперативними підрозділами для протидії розвідувально-підривній діяльності. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Загальні питання розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Загальні питання розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/12/3982-2/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто загальні установчі питання здійснення розвідувальної діяльності Держприкордонслужби України. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Історія становлення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Історія становлення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/1/3983-1/

Аннотация: (Українська) У статті надано короткий огляд становлення оперативно-розшукової діяльності Держприкордонслужби України. Виділено основні історичні етапи розвитку ОРД, її здійснення Прикордонними військами як у структурі КДБ за часів СРСР, так і самостійно після поновлення Україною своєї незалежності в 1991 році. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Кримінально-правова характеристика злочину завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Кримінально-правова характеристика злочину завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/2/kriminalno-pravova-harakteristika-zlochinu-zavidomo-nezakonne-zatrimannya-privid-aresht-abo-trimannya-pid-vartoyu/

Аннотация: (Українська) Стаття є кримінально-правовим дослідженням злочину завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою. Проаналізовано підхід провідних юристів до визначення понять об’єкту та суб’єкту злочину, передбаченого ст. 371 КК України. Аргументовано, що суб’єктивний склад злочинів, передбачених ст. 371 КК України, опосередковується рамками тієї процесуальної діяльності, що складає зміст таких примусових заходів, як затримання, привід, арешт і тримання під вартою. Запропоновано вдосконалення формулювання ч. 3 ст. 371 КК України з урахуванням чіткого визначення суб’єкту злочину.

Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного збитку від торгової дебіторської заборгованості

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного збитку від торгової дебіторської заборгованості//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/vpliv-pandemiyi-na-otsinku-ochikuvanogo-kreditnogo-zbitku-vid-torgovoyi-debitorskoyi-zaborgovanosti/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено аналіз впливу пандемії COVID-19 на практичне застосування моделі оцінки збитків від кредитних операцій, розроблено приклад розрахунку очікуваних кредитних збитків від торгової дебіторської заборгованості в карантинних умовах.

Тенденції розвитку продуктового рітейлу в Україні та напрями змін споживацької поведінки

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Тенденції розвитку продуктового рітейлу в Україні та напрями змін споживацької поведінки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/tendentsiyi-rozvitku-produktovogo-ritejlu-v-ukrayini-ta-napryami-zmin-spozhivatskoyi-povedinki/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається розглянуто сучасний, актуальний стан продуктового рітейлу в Україні, основні його тенденції розвитку, зміни споживацьокої поведінки через зовнішні чинники, огляд основних тенденцій, які вже запровадили українські рітейлери, та їх результати після впровадження. Також більш детально розглянуто вплив емоційного маркетингу на споживача та поради, які допоможуть рітейлорам підвищити показники продажів та лояльність споживачів. Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку продуктового рітейлу в Україні, а також окреслення зміни поведінки клієнтів та визначення ключових напрямків розвитку рітейлу.

Особливості застосування логістичного підходу до управління на сільськогосподарських підприємствах

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості застосування логістичного підходу до управління на сільськогосподарських підприємствах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/osoblivosti-zastosuvannya-logistichnogo-pidhodu-do-upravlinnya-na-silskogospodarskih-pidpriyemstvah/

Аннотация: (Українська) Розглянуто особливості використання логістичного підходу до управління сільськогосподарськими підприємствами. Виокремлено основні види логістики та логістичні процеси, що в них протікають.

Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/1/osoblivosti-vzayemodiyi-upravlinnya-derzhavnoyi-ohoroni-ukrayini-z-inshimi-organami-derzhavnoyi-vladi/

Аннотация: (Українська) У статті розкрито особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади в системі державного управління щодо забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Застосування інструментів ощадливого виробництва в практиці покращення операційних процесів бізнес-організації

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Застосування інструментів ощадливого виробництва в практиці покращення операційних процесів бізнес-організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/zastosuvannya-instrumentiv-oshhadlivogo-virobnitstva-v-praktitsi-pokrashhennya-operatsijnih-protsesiv-biznes-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Метою даної статті є розгляд особливостей впровадження концепції ощадливого виробництва, що спрямоване на скорочення всіх видів втрат при одночасному скороченні тривалості операційного циклу та зростанні якості. У статті проаналізовано досвід застосування інструментів ощадливого виробництва задля підвищення операційної ефективності бізнесу. Подано визначення концепції та наведено основні інструменти щодо її впровадження. Проаналізовано досвід підприємств у впровадженні концепції як у виробництві, так і в сфері послуг, розкрито результати впровадження даної концепції. Визначено основні перешкоди та проблеми впровадження даного підходу на підприємствах.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала