Некоторые проблемы для основания проведения оперативно-розыскных мероприятий

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Некоторые проблемы для основания проведения оперативно-розыскных мероприятий//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/10/02-3/

Аннотация: Оперативно-розыскная деятельность занимает важное место в работе правоохранительных органов. Она является основой для подтверждения или опровержения фактов наличия преступной деятельности. В действующем законодательстве Республики Казахстан предусмотрен перечень оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Данная статья посвящена вопросу включения дополнительного основания в обозначенный перечень проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Технология увеличение нефтеотдачи

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Технология увеличение нефтеотдачи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/01-3/

Аннотация: Показано, что в результате растворения углеводородных газов в различных типах нефти, добываемой на Балаханском месторождении (Кошанаурская площадь), с низкой вязкостью в несколько пластов добыча нефти может быть увеличена на 80-85%. Применение предложенного метода даст вторую жизнь многим истощенным, затопленным и заброшенным нефтяным месторождениям, что приведет к фактическому улучшению климата, что очень важно.

Економічна сутність витрат на виробництво

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Економічна сутність витрат на виробництво//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/9/16-5/

Аннотация: (Українська) У статті пояснюється поняття «витрати». Розглянуто сутність собівартості продукції. Визначено мету розрахунку витрат на виробництво. Під час своєї діяльності підприємство несе певні витрати, пов’язані з простою та тривалою заміною основних та оборотних засобів, виробництвом та реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком команди тощо. Економічна діяльність підприємства є однією з основних теоретичних та практичних проблем. Тому дуже важливо чітко визначити їх як економічну категорію. Витрати є предметом обліку та одним з основних показників діяльності підприємства.

Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/9/15-7/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено аналіз причин неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні.

Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження: особи, які підлягають захисту та роль Служби безпеки України у застосуванні заходів безпеки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження: особи, які підлягають захисту та роль Служби безпеки України у застосуванні заходів безпеки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/9/14-8/

Аннотация: (Українська) Дана стаття передбачає собою дослідження важливості теми забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні та роль СБУ у їх реалізації.

Актуальні проблеми розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Актуальні проблеми розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/9/13-7/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено аналіз актуальних проблем розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР. З’ясовано на практиці існує проблема розподілу компетенцій між ДБР, НАБУ, СБУ, слідчими податкових правоохоронних органів, слідчими Національної поліції та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Служба безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Служба безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/9/12-8/

Аннотация: (Українська) В сттатті розгянута роль Служби безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів.

Служба безпеки України в розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Служба безпеки України в розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/8/09-4/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто роль Служби безпеки України в розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень. З’ясовано, що Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який попереджує, виявляє, припиняє та розкриває корупційні правопорушення.

Роль Служби безпеки України у захисті фінансової системи держави

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Роль Служби безпеки України у захисті фінансової системи держави//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/7/11-9/

Аннотация: (Українська) В статті розгянуто роль Служби безпеки України у захисті фінансової системи держави. З’ясовано що СБУ у сфері захисту фінансової системи держави здійснює профілактичну, інформаційно-аналітичну, оперативно-розшукову, контррозвідувальну діяльність щодо своєчасного виявлення загроз фінансовій системі держави, розкриття кримінальних правопорушень, врегульованих Законом України «Про Службу безпеки України» та іншими нормативними актами.

Роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/9/11-8/

Аннотация: (Українська) Розглянуто роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки. З’ясовано що Служба безпеки України - це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який захищає національну безпеку від загроз розвідки та підривної діяльності іноземних спецслужб, тероризму, диверсій, захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальні цілісність України.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала