Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mehanizm-borotbi-z-koruptsijnimi-proyavami-ta-zaprovadzhennya-ponyattya-dobrochesnosti-v-sistemi-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Аннотация: (Українська) В даній статті досліджено основні питання закріплення поняття «доброчесності» в системі СБУ. Також висвітлюються проблемні аспекти корупційних проявів у відносинах між посадовими особами безпекового органу. Крім того, зроблено аналіз причинно-наслідкового зв‘язку між корупційними проявами та запровадженими поняттями.

Інститут понятих у кримінальному проваджені

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інститут понятих у кримінальному проваджені//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/9/institut-ponyatih-u-kriminalnomu-provadzheni/

Аннотация: (Українська) В даній статті досліджено основні питання законодавчого закріплення інституту «понятого» в кримінальному процесі. Розкривається сутність та надається аналіз інституту понятого у кримінальному судочинстві України. Висвітлюються проблемні аспекти його правової регламентації та доцільність його існування.

Особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/8/osoblivosti-vidbuvannya-pokarannya-u-vidi-dovichnogo-pozbavlennya-voli/

Аннотация: (Українська) Україна на шляху до демократії відступила від покарання у вигляді смертної кари. Натомість, активно впроваджує довічне позбавлення волі, як один із видів кримінального покарання. Проте практика застосування даного виду покарання викликає низку серйозних проблем.

Уведомление о подозрении: дискуссионные вопросы

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Уведомление о подозрении: дискуссионные вопросы//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/9/uvedomlenie-o-podozrenii-diskussionnye-voprosy/

Аннотация: На основе исследования правового регулирования такого института как «уведомление о подозрении» выделить отдельные вопросы, требующие рассмотрения. Предложить пути совершенствования норм, закрепленных в Уголовном процессуальном кодексе Украины (УПК Украины)

Міжнародно комерційний арбітраж/медіація та ризики корупції в даній установі (причини, методи уникнення)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Міжнародно комерційний арбітраж/медіація та ризики корупції в даній установі (причини, методи уникнення)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mizhnarodno-komertsijnij-arbitrazh-mediatsiya-ta-riziki-koruptsiyi-v-danij-ustanovi-prichini-metodi-uniknennya/

Аннотация: (English) The article is devoted to the problems of resolving disputes with criminal elements in international commercial arbitration, starting with the possibility of such consideration, its limits and the results of arbitration proceedings. The well-known cases of international arbitration tribunals dealing with criminal offenses are analyzed. It is concluded that it is impossible for the arbitration to consider the merits of the case with criminal law elements and the impossibility to oblige to perform the contract, which is based on illegal actions. But this institution can establish the very fact of committing a criminal act, which qualifies as a criminal offense, as well as award compensation / damages.

Міжнародно-правова база участі міжнародних організацій у вирішенні конфліктів: короткий аналіз

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Міжнародно-правова база участі міжнародних організацій у вирішенні конфліктів: короткий аналіз//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №8. - https://nauka-online.com/publications/politologiya/2020/8/mizhnarodno-pravova-baza-uchasti-mizhnarodnih-organizatsij-u-virishenni-konfliktiv-korotkij-analiz/

Аннотация: (Українська) Із самого початку існування формату міжнародних організацій одним з їх ключових завдань було медіація та врегулювання конфліктів. На первинних етапах дана функція скоріше виконувалася ad-hoc, але вже в 1990-х роках назріла необхідність формальної інституціалізації даних практик. Результатом такого запиту стало створення “доповіді Брахімі” та “Порядку денного для миру”, які на сьогодні стали ключовими міжнародними документами для інструменталізації участі міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів.

Щодо можливості недержавного пенсійного фонду бути власником або розпорядником майна (крім пенсійних активів) та статусу коштів недержавного пенсійного фонду, розміщених на депозитному рахунку в банку згідно договору банківського вкладу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Щодо можливості недержавного пенсійного фонду бути власником або розпорядником майна (крім пенсійних активів) та статусу коштів недержавного пенсійного фонду, розміщених на депозитному рахунку в банку згідно договору банківського вкладу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/8/1-2/

Аннотация: (Українська) У статті аналізується чинне законодавство України щодо статусу активів публічних фондів та можливості самого фонду як юридичної особи бути власником акумульованих в ньому активів.

Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Социальная ответственность в предпринимательской деятельности

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Социальная ответственность в предпринимательской деятельности//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/7/sotsialnaya-otvetstvennost-v-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам определения роли социальной ответственности в предпринимательской деятельности. В статье рассмотрено основные признаки социальной ответственности, ее значение в современном бизнес-пространстве и ее влияние на экономическое развитие государства. Исследован термин «социальная ответственность», что означает ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, за тех, на кого непосредственно или опосредовано эти решения влияют. Социальная ответственность – это концепция, что привлекает компании учитывать интересы общества, беря на себя ответственность за влияние деятельности компании на потребителей, работников, граждан и окружающую среду во всех аспектах своей деятельности. Определено значение и особенности социальной ответственности, обоснована ее важность для предприятия. Рассмотрено внутреннюю и внешнюю социальную ответственность, сделано ее сравнение с юридической ответственностью. Приведены аргументы в пользу и против социальной ответственности. Ключевыми моментами в сфере регулирования социальной ответственности есть создание международного стандарта ISO 26000, а также принятие КМУ концепции реализации государственной политики, которая способствует развитию социально ответственного бизнеса в стране.

Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/7/profilyuvannya-kodu-golang-proektu-ta-virishennya-problem-z-vidilennyam-pam-yati/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглядаються програмі засоби та методики пошуку проблем у програмних застосунках, написаних мовою програмування Golang. Зокрема розглядається методика пошуку проблем з неефективним виділенням пам’яті. Також описується спосіб вирішення та попередження виникнення проблем з виділенням пам’яті у застосунках.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала