Тег: маркетинг

Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/evolyutsiya-kontseptsiyi-marketingu-ta-yiyi-suchasnij-stan/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається поняття маркетингової концепції та її еволюційні перетворення внаслідок зміни ринкової кон'юнктури. Проаналізовано п`ять класичних концепцій маркетингу, їх значення та роль, та акцентується увага на нових підходах до визначення даного поняття, що ґрунтується, не тільки на стандартних маркетингових засадах, але й на сучасних факторах, що є актуальними в умовах нинішнього ринку. Тому окрема увага приділяється тенденціям формування новітніх маркетингових концепцій їх місце то роль у діяльності сьогоднішніх підприємств.

Маркетинг в сети интернет как современный канал продвижения компании

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Маркетинг в сети интернет как современный канал продвижения компании//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/marketing-v-seti-internet-kak-sovremennyj-kanal-prodvizheniya-kompanii/

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы современного маркетинга. Описаны прикладные аспекты использования информационного маркетинга в деятельности предприятия с целью своего продвижения. Описаны особенности применения инструментов информационного маркетинга для привлечения новых потребителей за счет сайта. Проанализированы инструменты информационного маркетинга которые позволят получить дополнительную прибыль от деятельности сайта. Описаны причины, почему нельзя пренебрегать современными инструментами маркетинга при продвижении компании.

Telegram як новий інструмент у маркетинговій товарній політиці

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Telegram як новий інструмент у маркетинговій товарній політиці//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/telegram-yak-novij-instrument-u-marketingovij-tovarnij-polititsi/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена дослідженню месенджера Telegram, як нового інструменту у маркетинговій торговій політиці та його використанню у бізнесі. У статті проаналізовано стан ринку месенджерів та рівню використання Telegram в Україні. Досліджено специфіку використання українським компаніями чат-ботів для роботи із клієнтами. Визначено можливості використання таких інструментів, як канали, супер-чати та чат-боти для підвищення лояльності клієнтів та залучати потенційних споживачів.

Имидж и его место в капитале бренда

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Имидж и его место в капитале бренда//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/imidzh-i-ego-mesto-v-kapitale-brenda/

Аннотация: В работе рассмотрены понятия «имидж» и «бренд-капитал». Проведен анализ различных точек зрения относительно их понимания. Рассмотрены особенности имиджа и его места в капитале бренда. Отмечено преимущества создания положительного имиджа, значение имиджа в бренд-менеджменте.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала