Тег: маркетинг

Управление организацией питания в высших учебных заведениях Украины

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление организацией питания в высших учебных заведениях Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/6/13-6/

Аннотация: Проведено исследование специфики управления организацией питания в высших учебных заведениях Украины и выявлены основные проблемные места и предложены их решения.

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/vikoristannya-kontseptsiyi-integrovanih-marketingovih-komunikatsij-v-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено концепції маркетингових інтегрованих комунікацій, основні інструменти маркетингових комунікацій промислового підприємства, наведена модель інтегрованих маркетингових комунікацій для підприємства, охарактеризовані напрями каналів інтегрованих маркетингових комунікацій, охарактеризовано ATL рекламу та BTL рекламу. В статті наведено алгоритм для розроблення і впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства з виділеними основними етапами. Сформовано твердження про те, що формування та організування інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві зміцнить маркетинговий потенціал підприємства, та сприятиме вирішенню таких завдань. Визначено, що ефективність функціонування ІМК для підприємства залежить від різноманітних чинників, зазначено, що визначення економічного ефекту від впровадження ІМК підприємства є завданням підвищеної складності.

Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/teoretichni-pidhodi-do-ponyattya-marketingovij-potentsial-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено поняття маркетингової діяльності підприємства та маркетингового потенціалу підприємства. Наведено види потенціалів підприємства. Розглянуто підходи щодо трактування поняття «маркетинговий потенціал підприємства». Охарактеризовано ціль маркетингового потенціалу підприємства.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала