Tag: маркетинг

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Annotation: (Українська) На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/10/mesto-i-rol-marketinga-v-sfere-tamozhennyh-uslug/

Annotation: (Русский) Таможенная служба Российской Федерации, как часть экономической системы государства, наряду с выполнением традиционных функций государственного администрирования, активно выступает как социально-экономический институт, в котором таможенная услуга проявляется в виде особой формы экономической деятельности. Таможенные услуги относятся к важной сфере услуг, обслуживающих внешнеторговую деятельность участников ВЭД. Таможенные органы предоставляют услуги не только субъектам внешнеэкономической деятельности, но и государству, выполняя функцию по регулированию, а также возможности защиты экономики, здоровья населения и охраны окружающей среды. На рынке государственных услуг, таможенная служба практически остается монополистом. Эти факты обуславливают актуальность рассматриваемой темы статьи.

Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/12/evolyutsiya-kontseptsiyi-marketingu-ta-yiyi-suchasnij-stan/

Annotation: (Українська) У статті розглядається поняття маркетингової концепції та її еволюційні перетворення внаслідок зміни ринкової кон'юнктури. Проаналізовано п`ять класичних концепцій маркетингу, їх значення та роль, та акцентується увага на нових підходах до визначення даного поняття, що ґрунтується, не тільки на стандартних маркетингових засадах, але й на сучасних факторах, що є актуальними в умовах нинішнього ринку. Тому окрема увага приділяється тенденціям формування новітніх маркетингових концепцій їх місце то роль у діяльності сьогоднішніх підприємств.

Marketing in the network internet as a modern channel of promotion of company

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Marketing in the network internet as a modern channel of promotion of company//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/12/marketing-v-seti-internet-kak-sovremennyj-kanal-prodvizheniya-kompanii/

Annotation: Theoretical issues of modern marketing are researched. The applied aspects of the use of information marketing in the activity of the enterprise are described for the purpose of its promotion. The peculiarities of the use of information marketing tools for attracting new consumers through the site are described. The tools of information marketing which will allow to receive additional profit from activity of the site are analyzed. The reasons why it is impossible to ignore modern marketing tools while promoting the company is described.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine