Tag: маркетинг

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Annotation: (Українська) Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/vikoristannya-kontseptsiyi-integrovanih-marketingovih-komunikatsij-v-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) В статті досліджено концепції маркетингових інтегрованих комунікацій, основні інструменти маркетингових комунікацій промислового підприємства, наведена модель інтегрованих маркетингових комунікацій для підприємства, охарактеризовані напрями каналів інтегрованих маркетингових комунікацій, охарактеризовано ATL рекламу та BTL рекламу. В статті наведено алгоритм для розроблення і впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства з виділеними основними етапами. Сформовано твердження про те, що формування та організування інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві зміцнить маркетинговий потенціал підприємства, та сприятиме вирішенню таких завдань. Визначено, що ефективність функціонування ІМК для підприємства залежить від різноманітних чинників, зазначено, що визначення економічного ефекту від впровадження ІМК підприємства є завданням підвищеної складності.

Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/teoretichni-pidhodi-do-ponyattya-marketingovij-potentsial-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) В статті досліджено поняття маркетингової діяльності підприємства та маркетингового потенціалу підприємства. Наведено види потенціалів підприємства. Розглянуто підходи щодо трактування поняття «маркетинговий потенціал підприємства». Охарактеризовано ціль маркетингового потенціалу підприємства.

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Annotation: (Українська) На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine