Tag: маркетинг

Management of nutrition organization in higher educational institutions of Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Management of nutrition organization in higher educational institutions of Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/6/13-6/

Annotation: A study of the specifics of food management in higher education institutions of Ukraine and identified the main problem areas and proposed solutions.

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Annotation: (Українська) Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/vikoristannya-kontseptsiyi-integrovanih-marketingovih-komunikatsij-v-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) В статті досліджено концепції маркетингових інтегрованих комунікацій, основні інструменти маркетингових комунікацій промислового підприємства, наведена модель інтегрованих маркетингових комунікацій для підприємства, охарактеризовані напрями каналів інтегрованих маркетингових комунікацій, охарактеризовано ATL рекламу та BTL рекламу. В статті наведено алгоритм для розроблення і впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства з виділеними основними етапами. Сформовано твердження про те, що формування та організування інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві зміцнить маркетинговий потенціал підприємства, та сприятиме вирішенню таких завдань. Визначено, що ефективність функціонування ІМК для підприємства залежить від різноманітних чинників, зазначено, що визначення економічного ефекту від впровадження ІМК підприємства є завданням підвищеної складності.

Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/teoretichni-pidhodi-do-ponyattya-marketingovij-potentsial-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) В статті досліджено поняття маркетингової діяльності підприємства та маркетингового потенціалу підприємства. Наведено види потенціалів підприємства. Розглянуто підходи щодо трактування поняття «маркетинговий потенціал підприємства». Охарактеризовано ціль маркетингового потенціалу підприємства.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine