Tag: безпека

Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/3-5/

Annotation: (Українська) Питання безпеки життєдіяльності мають формувати у майбутніх спеціалістів вміння застосовувати знання, як до подальшого вивчення в інших дисциплінах проблем захисту людини від небезпек, так і на забезпечення індивідуального і колективного захисту в побуті й на виробництві. В роботі розглядаються основні забруднювачі продуктів харчування і продовольчої сировини; основні шляхи їх надходження; їх дія на організм людини.

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Annotation: (Українська) В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

Some issues of surveillance of the security service of Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Some issues of surveillance of the security service of Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/1-3/

Annotation: This article is about the jurisdiction of such law enforcement agency as the Security Service of Ukraine, in particular, about the features and certain gaps in the full use and development of all articles of the Criminal Code of Ukraine, which provide for liability for certain criminal offenses, detection and investigation of which falls within the SSU.

Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я

Author: , , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, , and . Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/prototip-rozpodilenoyi-informatsijnoyi-infrastrukturi-dlya-elektronnoyi-ohoroni-zdorov-ya/

Annotation: (Українська) В статті розглянуті приклади реалізації децентралізованих баз даних в медицині, де описано проектування, прототипування та розроблену інформаційну інфраструктуру.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine