Tag: навчання

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Annotation: (Українська) В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/suchasnij-urok-v-koledzhi-z-pozitsij-interaktivnogo-navchannya/

Annotation: (Українська) Стаття охоплює питання підвищення ефективності навчальної роботи в плані використання інтерактивної форми занять та їх вплив на навчальний процес і розвиток професійних навичок студентів. Позитивні результати від застосування інтерактивних форм аналізуються на основі досвіду, отриманого в навчальному закладі - Коледж радіоелектроніки.

Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/diplomuvannya-yak-vazhlivij-etap-pidgotovki-molodshogo-spetsialista/

Annotation: (Українська) Стаття представляє собою безпосереднє звернення до студента – старшокурсника з метою формування свідомого відношення до дипломування, роз’яснення змісту проекту по суті та актуальність задач на кожному етапі дипломного проектування.

Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/tehnichni-gurtki-z-komp-yuternih-nauk-dzherelo-suchasnih-znan-ta-vmin-dlya-uchniv-i-studentiv/

Annotation: (Українська) Стаття охоплює інформацію стосовно функціонування технічних гуртків в навчальних закладах та їх вплив на навчальний процес та розвиток професійних навичок учнів/студентів. Позитивні результати від проходження студентами навчання в гуртках технічної творчості отримані в нашому навчальному закладі (Коледж радіоелектроніки) втілюють надію в майбутніх спеціалістів.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine