Tag: навчання

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Annotation: (Українська) В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/suchasnij-urok-v-koledzhi-z-pozitsij-interaktivnogo-navchannya/

Annotation: (Українська) Стаття охоплює питання підвищення ефективності навчальної роботи в плані використання інтерактивної форми занять та їх вплив на навчальний процес і розвиток професійних навичок студентів. Позитивні результати від застосування інтерактивних форм аналізуються на основі досвіду, отриманого в навчальному закладі - Коледж радіоелектроніки.

Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/diplomuvannya-yak-vazhlivij-etap-pidgotovki-molodshogo-spetsialista/

Annotation: (Українська) Стаття представляє собою безпосереднє звернення до студента – старшокурсника з метою формування свідомого відношення до дипломування, роз’яснення змісту проекту по суті та актуальність задач на кожному етапі дипломного проектування.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine