Tag: гарантії

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/11-4/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто питання скасування важливої конституційної гарантії діяльності народних депутатів, а саме, депутатська недоторканість, яка має конкретне цільове призначення – забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народними депутатами України своїх функцій. Вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine