Tag: банк

Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/06-6/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість комерційного банку». Розкрито сутність і досліджено взаємозв’язок понять «стійкість», «стабільність» та «надійність». Фінансова стійкість є важливим орієнтиром при плануванні та аналізі діяльності комерційного банку, адже її рівень визначає здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями та підтримувати рівень довіри клієнтів.

Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/11/37-2/

Annotation: (Українська) Досліджено теоретичні та практичні питання формування фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основи управління банком. Визначено, що науковці фінансовий стан банку розглядають через визначення економічних нормативів НБУ, фінансових показників стійкості, ліквідності, прибутковості та ділової активності. За результатами аналізу фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» виявлено, що цей банк є прибутковим, ліквідним, фінансово стійким.

Особливості банківського кредитування малого бізнесу

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості банківського кредитування малого бізнесу//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/4/6-4/

Annotation: (Українська) Досліджено актуальні особливості банківського кредитування малого та середнього бізнесу. У статті проаналізовано кредитування підприємств банками в Україні. Здійснено аналіз статистичних даних щодо обсягів кредитування банківськими установами, крім того, були наведені найбільш актуальні програми МСП, які на даний час доступні в банках України. Визначено та перелічені найбільш сприятливі умови та заходи, які сприяють розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Фінансовий контролінг в діяльності банку

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Фінансовий контролінг в діяльності банку//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/finansovij-kontroling-v-diyalnosti-banku/

Annotation: (Українська) В статті досліджено фінансовий контролінг в банківських установах, зокрема, наведено зміст поняття «контролінг», наведені завдання системи контролінгу. Розглянуто елементи та підсистеми системи контролінгу, основні концепції контролінгу. Охарактеризовано стратегічний, оперативний та тактичний контролінг. В статті наведена модель фінансового контролінгу для банку, а також вимоги до організації системи фінансового контролінгу.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine