Tag: інвестиції

Directions of increase of efficiency of management of enterprise investment activity

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Directions of increase of efficiency of management of enterprise investment activity//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Annotation: Theoretical essence of concept of investment activity of enterprise is certain in the article. Given compressed description to the stages of management investment activity on an enterprise. Separate directions of increase efficiency of process of management investment activity of enterprise are offered taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Інвестиції як фактор економічного зростання

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Інвестиції як фактор економічного зростання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/investitsiyi-yak-faktor-ekonomichnogo-zrostannya/

Annotation: (Українська) В статті розглянуто інвестиції як фактор економічного зростання. Проаналізовано статистичні дані, які відображають обсяг інвестицій в українську економіку. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають збільшенню інвестицій. Обґрунтовано значущість інвестицій, як фактора соціально-економічного розвитку країни.

Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/analiz-investitsijnoyi-privablivosti-silskogospodarskih-pidpriyemstv-ukrayini/

Annotation: (Українська) В статті розглянуто сучасний стан та особливості розвитку інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України. Здійснено аналіз іноземних інвестицій в економіку та АПК України. Розкрито основні проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/investitsijne-zabezpechennya-onovlennya-osnovnih-zasobiv-pidpriyemstv-lisovogo-gospodarstva/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто питання активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. На основі методів узагальнення та порівняння, здійснено аналіз основних тенденцій фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансових установ.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine