Tag: корупція

Presume of innocence in the sphere of anti-corruption national court proceedings and foreign experience on the example of Singapore

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Presume of innocence in the sphere of anti-corruption national court proceedings and foreign experience on the example of Singapore//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/1/11-2/

Annotation: The article explores the features of the principle of the presumption of innocence in the field of anti-corruption justice. The postulates of the principle of presumption of innocence, the provisions of the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine are analyzed, the manifestations of violations of the presumption of innocence are examined. Singapore's experience in the context of the presumption of innocence in the field of anti-corruption litigation is also examined

Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mehanizm-borotbi-z-koruptsijnimi-proyavami-ta-zaprovadzhennya-ponyattya-dobrochesnosti-v-sistemi-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Annotation: (Українська) В даній статті досліджено основні питання закріплення поняття «доброчесності» в системі СБУ. Також висвітлюються проблемні аспекти корупційних проявів у відносинах між посадовими особами безпекового органу. Крім того, зроблено аналіз причинно-наслідкового зв‘язку між корупційними проявами та запровадженими поняттями.

International commercial arbitration/mediation and risks of corruption in this institution (reasons, avoidance methods)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. International commercial arbitration/mediation and risks of corruption in this institution (reasons, avoidance methods)//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mizhnarodno-komertsijnij-arbitrazh-mediatsiya-ta-riziki-koruptsiyi-v-danij-ustanovi-prichini-metodi-uniknennya/

Annotation: The article is devoted to the problems of resolving disputes with criminal elements in international commercial arbitration, starting with the possibility of such consideration, its limits and the results of arbitration proceedings. The well-known cases of international arbitration tribunals dealing with criminal offenses are analyzed. It is concluded that it is impossible for the arbitration to consider the merits of the case with criminal law elements and the impossibility to oblige to perform the contract, which is based on illegal actions. But this institution can establish the very fact of committing a criminal act, which qualifies as a criminal offense, as well as award compensation / damages.

Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/antikoruptsijnij-komplayens-v-yuridichnih-osobah-privatnogo-prava-v-ukrayini-do-postanovki-problemi/

Annotation: (Українська) В українському суспільстві досі побутує думка, що державна служба – це єдина сфера, у якій поширена корупція, однак неправомірна вигода, фаворитизм, непотизм успішно розповсюдились і у корпоративному секторі. Чи не вперше про корупцію у юридичних особах приватного права заговорили у США: через низку корупційних скандалів, учасниками яких були американські політики, топ-менеджери національних та іноземних компаній, американський уряд почав цікавитись діяльністю американських приватних компаній як на вітчизняному рівні, так і закордоном та аналізувати її через призму корупційних практик. Законодавець оперативно зреагував на результати цього аналізу та прийняв низку антикорупційних законів з метою запобігання, виявлення та боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Разом із прийняттям цих законів до внутрішнього корпоративного управління юридичних осіб висунули більшу кількість та жорсткіші вимоги, зокрема, щодо запобігання та боротьби з корупцією – власне, це зумовило зародження антикорупційного комплаєнсу. Україна для себе тільки відкриває цей феномен. Поштовх до таких розвідок обумовлений тим, що іноземні партнери, які є носіями культу антикорупційного комплаєнсу, все більше інвестують в українську економіку, розширюють сферу діяльності своїх компаній в Україні. У запропонованій статті розкрито поняття антикорупційного комплаєнсу, його структуру та значення для запобігання та боротьби з корупцією в юридичних особах приватного права, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine