Tag: моделювання

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Annotation: (Українська) Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/28-3/

Annotation: (Українська) У даній роботі розглянуто процес впливу тіньової економіки, а саме тіньового капіталу на процес розвитку країни в розрізі підприємств малого та середнього бізнесу. Встановлюється як саме ці підприємства розподіляють свій капітал на чистий і тіньовий, тобто поведінка цих компаній. Сформовані фактори, які впливають на цю поведінку — основні макроекономічні податкові показники. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. Актуальність роботи обумовлюється тим, що тіньова економіка охоплює майже половину господарського комплексу України та є суттєвою перешкодою до сталого розвитку держави у багатьох аспектах – дефіцит податкових бюджетних надходжень, кількість іноземних інвестицій, економічна безпека країни, корупція та інші. Внаслідок цього є актуальним питання розробки ефективних інструментів боротьби з тіньовим капіталом.

Модернізація очисної колони установки очищення мастила

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Модернізація очисної колони установки очищення мастила//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/22-5/

Annotation: (Українська) Запропоновано модернізацію відпарної ректифікаційної колони шляхом замінити у модернізованих ковпачків форму ковпачка з циліндричної на конічну, що призведе до забезпечення збільшення площі контакту парів з рідиною, що знаходить на тарілці, що. В свою чергу, призведе до збільшення ККД. Виконано симуляційний експеримент, який підтвердив збільшення ефективності на 8%.

Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/21-4/

Annotation: (Українська) У роботі розглянуто проблему моделювання фінансової безпеки підприємства, здійснено побудову уніфікованого інформаційного сервісу моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine