Journal content No1 (january) 2019 y.

Управління фінансовими результатами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Annotation: (Українська) У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/suchasnij-urok-v-koledzhi-z-pozitsij-interaktivnogo-navchannya/

Annotation: (Українська) Стаття охоплює питання підвищення ефективності навчальної роботи в плані використання інтерактивної форми занять та їх вплив на навчальний процес і розвиток професійних навичок студентів. Позитивні результати від застосування інтерактивних форм аналізуються на основі досвіду, отриманого в навчальному закладі - Коледж радіоелектроніки.

Вплив біологічних факторів на суспільну небезпечність особи злочинця

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вплив біологічних факторів на суспільну небезпечність особи злочинця//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/1/vpliv-biologichnih-faktoriv-na-suspilnu-nebezpechnist-osobi-zlochintsya/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто види біологічних факторів та особливості їх впливу на суспільну небезпечність особи злочинця.

Захист інформації від витоку технічними каналами

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Захист інформації від витоку технічними каналами//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2019/1/zahist-informatsiyi-vid-vitoku-tehnichnimi-kanalami/

Annotation: (Українська) Розглянуто поняття захисту інформації та можливі технічні канали витоку інформації, а також заходи здійснення захисту інформації від витоку вказаними каналами.

Дискретно-событийное моделирование ранжирования товаров и услуг в системах электронной коммерции

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дискретно-событийное моделирование ранжирования товаров и услуг в системах электронной коммерции//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/1/diskretno-sobytijnoe-modelirovanie-ranzhirovaniya-tovarov-i-uslug-v-sistemah-elektronnoj-kommertsii/

Annotation: (Русский) Исследованы практические аспекты моделирования алгоритмов и методов ранжирования в системах электронной коммерции. Показан алгоритмически оптимальный способ генерации событий для имитации событий купли/продажи. Показаны способы использования структур данных для получения оптимальной реализации алгоритмов ранжирования.

Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/spetsifika-diyalnosti-televizijnoyi-zhurnalistiki-v-zalezhnosti-vid-teritorialnih-chinnikiv/

Annotation: (Українська) Наше століття випало на етап розквіту технологій в плані поширення новин не тільки в межах однієї країни, а й багатьох інших. Деякі міжнародні телекомпанії вже мають авторитет серед споживачів усієї планети, адже довели, що інформація – це продукт, не прив’язаний до однієї території. У статті розглядаються методи впливу на аудиторію та основні особливості діяльності американської, європейсько-острівної та європейсько-континентальної тележурналістики.

Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/visvitlennya-problem-vnutrishno-peremishhenih-osib-u-zmi-ukrayini/

Annotation: (Українська) У статті аналізуються результати дослідження висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у засобах масової інформації. Так, було проаналізовано соціальну складову журналістики у контексті цієї тематики, вказано на основні аспекти дослідження в Україні подання проблем ВПО у медіа та проаналізовано специфіку публікацій про переселенців в найрейтинговіших українських Інтернет-ЗМІ «Сегодня» та «ТСН».

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Annotation: (Українська) Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Limit equilibrium optical cable cables in high voltage lines

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Limit equilibrium optical cable cables in high voltage lines//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/predelnye-ravnovesnye-opticheskie-kabeli-v-liniyah-vysokogo-napryazheniya/

Annotation: The objective of this study is to incorporate the objective scientific findings of today 's topical issues - the study of optical cables with high - voltage cables in the development and improvement of quality of activities, as well as the development of this subject matter more effectively.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine