Зміст журналу No1 (січень) 2019 y.

Управління фінансовими результатами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Анотація: У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/suchasnij-urok-v-koledzhi-z-pozitsij-interaktivnogo-navchannya/

Анотація: Стаття охоплює питання підвищення ефективності навчальної роботи в плані використання інтерактивної форми занять та їх вплив на навчальний процес і розвиток професійних навичок студентів. Позитивні результати від застосування інтерактивних форм аналізуються на основі досвіду, отриманого в навчальному закладі - Коледж радіоелектроніки.

Вплив біологічних факторів на суспільну небезпечність особи злочинця

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив біологічних факторів на суспільну небезпечність особи злочинця//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/1/vpliv-biologichnih-faktoriv-na-suspilnu-nebezpechnist-osobi-zlochintsya/

Анотація: У статті розглянуто види біологічних факторів та особливості їх впливу на суспільну небезпечність особи злочинця.

Захист інформації від витоку технічними каналами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Захист інформації від витоку технічними каналами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2019/1/zahist-informatsiyi-vid-vitoku-tehnichnimi-kanalami/

Анотація: Розглянуто поняття захисту інформації та можливі технічні канали витоку інформації, а також заходи здійснення захисту інформації від витоку вказаними каналами.

Дискретно-событийное моделирование ранжирования товаров и услуг в системах электронной коммерции

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дискретно-событийное моделирование ранжирования товаров и услуг в системах электронной коммерции//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/1/diskretno-sobytijnoe-modelirovanie-ranzhirovaniya-tovarov-i-uslug-v-sistemah-elektronnoj-kommertsii/

Анотація: (Русский) Исследованы практические аспекты моделирования алгоритмов и методов ранжирования в системах электронной коммерции. Показан алгоритмически оптимальный способ генерации событий для имитации событий купли/продажи. Показаны способы использования структур данных для получения оптимальной реализации алгоритмов ранжирования.

Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/spetsifika-diyalnosti-televizijnoyi-zhurnalistiki-v-zalezhnosti-vid-teritorialnih-chinnikiv/

Анотація: Наше століття випало на етап розквіту технологій в плані поширення новин не тільки в межах однієї країни, а й багатьох інших. Деякі міжнародні телекомпанії вже мають авторитет серед споживачів усієї планети, адже довели, що інформація – це продукт, не прив’язаний до однієї території. У статті розглядаються методи впливу на аудиторію та основні особливості діяльності американської, європейсько-острівної та європейсько-континентальної тележурналістики.

Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/visvitlennya-problem-vnutrishno-peremishhenih-osib-u-zmi-ukrayini/

Анотація: У статті аналізуються результати дослідження висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у засобах масової інформації. Так, було проаналізовано соціальну складову журналістики у контексті цієї тематики, вказано на основні аспекти дослідження в Україні подання проблем ВПО у медіа та проаналізовано специфіку публікацій про переселенців в найрейтинговіших українських Інтернет-ЗМІ «Сегодня» та «ТСН».

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Анотація: Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Предельные равновесные оптические кабели в линиях высокого напряжения

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Предельные равновесные оптические кабели в линиях высокого напряжения//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/predelnye-ravnovesnye-opticheskie-kabeli-v-liniyah-vysokogo-napryazheniya/

Анотація: (Русский) Целью данного исследования является включение объективных научных результатов современных актуальных проблем - изучение оптических кабелей с высоковольтными кабелями в развитие и повышение качества деятельности, а также развитие этого предмета более эффективно.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат