Тег: безпека

Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я

Автор: , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , и. Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/prototip-rozpodilenoyi-informatsijnoyi-infrastrukturi-dlya-elektronnoyi-ohoroni-zdorov-ya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті приклади реалізації децентралізованих баз даних в медицині, де описано проектування, прототипування та розроблену інформаційну інфраструктуру.

Застосування сучасних методів зберігання даних в електронній охороні здоров’я

Автор: , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , и. Застосування сучасних методів зберігання даних в електронній охороні здоров’я//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/zastosuvannya-suchasnih-metodiv-zberigannya-danih-v-elektronnij-ohoroni-zdorov-ya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті приклади використання децентралізованих баз даних в медицині, проблеми та рішення використання блокчейну для передачі та управління медичної інформації та даних, що пов’язані з охороною здоров’я у програмному забезпеченні.

Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та методи оцінювання

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та методи оцінювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/finansovo-ekonomichna-bezpeka-pidpriyemstva-sutnist-ta-metodi-otsinyuvannya/

Аннотация: (Українська) У статті проведено аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" та розглянуто основні методи й критерії оцінювання її рівня.

Електроні медичні записи та децентралізація

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Електроні медичні записи та децентралізація//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/6/elektroni-medichni-zapisi-ta-detsentralizatsiya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті розповсюдженні медичні стандарти збереження, передачі, управління медичної інформації та даних, що пов’язані з охороною здоров’я у програмному забезпеченні, їх переваги та недоліки над паперовими документами, а також перспективи розвитку.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала