Тег: безпека

Огляд систем підтримки процесів спеціального зв’язку та захисту інформації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Огляд систем підтримки процесів спеціального зв’язку та захисту інформації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/11/31-2/

Аннотация: (English) The article highlights the areas of development and improvement of special communication. The analysis of the state policy in the field of special communication and information protection is carried out. The protection of classified and official information from unauthorized access is substantiated.

Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/3-5/

Аннотация: (Українська) Питання безпеки життєдіяльності мають формувати у майбутніх спеціалістів вміння застосовувати знання, як до подальшого вивчення в інших дисциплінах проблем захисту людини від небезпек, так і на забезпечення індивідуального і колективного захисту в побуті й на виробництві. В роботі розглядаються основні забруднювачі продуктів харчування і продовольчої сировини; основні шляхи їх надходження; їх дія на організм людини.

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Аннотация: (Українська) В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

Деякі питання підслідності служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Деякі питання підслідності служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/1-3/

Аннотация: (English) This article is about the jurisdiction of such law enforcement agency as the Security Service of Ukraine, in particular, about the features and certain gaps in the full use and development of all articles of the Criminal Code of Ukraine, which provide for liability for certain criminal offenses, detection and investigation of which falls within the SSU.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала