Тег: ефективність

Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/doslidzhennya-efektivnosti-metodiv-i-modelej-rezervnogo-kopiyuvannya-ta-pislyaavarijnogo-vidnovlennya-danih-u-sap-hybris-commerce/

Аннотация: (Українська) У роботі розглянуті сучасні методи створення бекапів із подальшим післяаварійним відновленням у популярній платформі Hybris. Особлива увага дослідження приділена проблемі пошуку оптимального балансу між необхідною частотою створення резервних копій даних та продуктивністю сервера в контексті електронної комерції.

Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/metodichni-pidhodi-do-otsinki-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Розглянуто роль ефективності бізнес-процесів у формуванні та розвитку економічного потенціалу підприємства. Представлені основні методичні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесів компанії, запропонований їх синтез.

Необходимость анализа финансового состояния предприятия и пути его улучшения

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Необходимость анализа финансового состояния предприятия и пути его улучшения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/neobhodimost-analiza-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-i-puti-ego-uluchsheniya/

Аннотация: Рассмотрена необходимость анализа финансового состояния предприятия, финансовая отчетность как информационная база, аналитические показатели для определения финансового состояния.

Ефективність правового регулювання, її показники та чинники

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Ефективність правового регулювання, її показники та чинники//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/4/efektivnist-pravovogo-regulyuvannya-yiyi-pokazniki-ta-chinniki/

Аннотация: (English) The article deals with the issues of the effectiveness of legal regulation. It outlined its main indicators and factors.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала