Тег: прогнозування

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Аннотация: (Українська) Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/21-4/

Аннотация: (Українська) У роботі розглянуто проблему моделювання фінансової безпеки підприємства, здійснено побудову уніфікованого інформаційного сервісу моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки.

Исследования возможностей корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования данных

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Исследования возможностей корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования данных//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/12-5/

Аннотация: Исследовано применение корреляционно-регрессионного анализа при прогнозировании данных.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2021/3/20-2/

Аннотация: (Українська) В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала