Тег: управління

Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/vdoskonalennya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-rozrahunkiv-z-oplati-pratsi-na-pidpriyemstvah-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Аннотация: (Українська) У статті визначено проблемні питання організації внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на всіх етапах його виконання на рівні суб’єктів господарювання. Також досліджено методичне забезпечення внутрішнього контролю заробітної плати з урахуванням особливостей попереднього, поточного та наступного контролю на підприємствах. В результаті досліджень багатьох науковців можна констатувати той факт, що результати даних досліджень зрідка застосовуються у практиці підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. З’ясовано, що організація внутрішньогосподарського контролю та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, витрати підприємства та його доход. Визначено, що цю проблему необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, а деталізувати нормативними актами на рівні держави, враховуючи галузеві особливості, територіальне місце розташування суб'єкта господарювання та специфіку напрямків його діяльності.

Управління фінансовими результатами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2018/5/tehnologiya-vdoskonalennya-upravlinnya-navchalnim-protsesom-vnz-i-ii-rivniv-akreditatsiyi/

Аннотация: В статье очерчено основные тенденции информатизации управления учебным процессом в современных условиях. Обоснованы основные преимущества применения информационных технологий в учебном процессе ВУЗ І-ІІ у. а. Доказана целесообразность использования автоматизированной системы управления учебным процессом.

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-diyalnosti-pidpriyemstva-ta-prijnyattya-rishen-shhodo-yih-pokrashhennya/

Аннотация: В статье рассмотрена экономическая сущность понятия «финансовые результаты» и рассмотрено правомерность и целесообразность изучения финансовых результатов как объекта управления, обоснован инструментарий управления финансовыми результатами.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала