Tag: управління

Валютно-експортний контроль: національний та зарубіжний досвід

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Валютно-експортний контроль: національний та зарубіжний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/valyutno-eksportnyj-kontrol-natsionalnyj-i-zarubezhnyj-opyt/

Анотація: У науковій праці наведено результати узагальнень дії валютно-експортного контролю як інструменту зовнішньоекономічної політики держави. Мета статті – навести результати узагальнень щодо сутності валютно-експортного контролю як об’єкта економічного дослідження та інструмента зовнішньоекономічної політики держави. Вказано, що валютно-експортний контроль як суспільне явище ґрунтується на складному поєднанні та протиріччях економічних інтересів, а як механізм – є складною управлінською та організаційно-економічною процедурою.

Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/vikoristannya-suchasnih-metodiv-menedzhmentu-yak-napryam-vdoskonalennya-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Анотація: Застосування процесного підходу до управління організацією є ефективним інструментом адаптації до зовнішнього середовища. У статті розглядаються методи вдосконалення бізнес-процесів, що змінюють їх для кращого задоволення споживачів.

Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/metodichni-pidhodi-do-otsinki-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Анотація: Розглянуто роль ефективності бізнес-процесів у формуванні та розвитку економічного потенціалу підприємства. Представлені основні методичні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесів компанії, запропонований їх синтез.

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/mestnoe-samoupravlenie-v-zarubezhnyh-stranah/

Анотація: В науковій статті здійснено порівняльний аналіз моделей місцевого самоврядування. Зокрема, в даній статті проаналізовано особливості англосаксонської, континентальної та змішаної моделі місцевого самоврядування та запропоновано використати досвід континентальної та змішаної моделі місцевого самоврядування при реформування місцевого самоврядування в Україні. В роботі констатовано, що на практиці повне самоврядування деякою мірою утискується, і англосаксонська модель еволюціонує в бік моделі простої децентралізації, характерної для низки країн континентальної Європи. Рекомендовано використовувати досвід Франції при використанні та при формуванні концепції розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні, насамперед необхідно назвати принципи субсидіарності, самостійності та власної відповідальності, поступовості процесу розмежування і передачі повноважень, чіткості й повноти розмежування повноважень і ресурсів, одночасної передачі ресурсів. Порівняльний аналіз основних світових моделей місцевого самоврядування провідних держав світу дозволяє виявити специфіку системи управління, механізм, зміст та кількість закріплених за ними повноважень, схеми організації місцевого самоврядування, тож Україна може скористатися таким позитивним досвідом. На нашу думку, найбільш доречно використовувати досвід держав континентальної моделі місцевого самоврядування, особливо Франції, а також змішаної моделі, а саме Японії та Німеччини.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат