Тег: виробництво

Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/7/2-6/

Аннотация: (Українська) У статті розкрито сутність виробничих запасів як об’єкту обліку та перелічено основні види даного резерву. Також розглянуто класифікаційні ознаки виробничих запасів та їх скорочене тлумачення. Перелічені напрями обліку виробничих запасів та основні методи відпуску запасів у виробництво. Наразі, у час стрімкого економічного розвитку підприємницької діяльності, керівництво будь-якого підприємства націлено на пошук нових та інноваційних методів управління, а в особливості, виробництвом продукції. Сировина та матеріали є основоположними елементами собівартості продукції, ефективне використання яких призведе до підвищення прибутковості фірми. Як наслідок, галузеві особливості виробництва того чи іншого виду продукції вимагають доцільних та різноманітних рішень конкретних питань стосовно методики та техніки ведення обліку запасів. Облік, як складова частина інформаційного забезпечення системи управління підприємством, набуває вагоме місце, а в особливості у стратегічному плануванні. Тобто, одним із перших питань виробничого процесу та обліку постає удосконалення облікового процесу виробничих запасів на підприємстві.

Проблеми обліку готової продукції і її реалізації

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми обліку готової продукції і її реалізації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/problemi-obliku-gotovoyi-produktsiyi-i-yiyi-realizatsiyi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто поняття «реалізація готової продукції», виділено головні завдання та проблеми обліку, аналізу та реалізації, що дасть змогу покращити діяльність підприємства. Визначено тенденції та перспективи обліку готової продукції. Проаналізовано проблеми обліку готової продукції в Україні. Доведено, що ефективне управління процесами виробництва, обліку та аналізу готової продукції в сучасних умовах можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на її собівартість та майбутні доходи від реалізації готової продукції. В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності сучасних підприємств Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток. Отже, удосконалення організації обліку виробництва готової продукції від її реалізації є основним способом досягнення соціальної та економічної ефективності в діяльності підприємства.

Зміст та класифікація суб’єктів організації праці

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Зміст та класифікація суб’єктів організації праці//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/10/zmist-ta-klasifikatsiya-sub-yektiv-organizatsiyi-pratsi/

Аннотация: В статье описано основных субъектов, которые создают благоприятные условия труда. Рассмотрены их задачи и принципы деятельности. Предоставлено способы гармонизации психологического или физического нагрузки на работников.

Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №9. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/9/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-legkoyi-promislovosti-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті висвітлено проблеми розвитку легкої промисловості України. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку підприємств легкої промисловості України. Виявлено потенціал та перспективи розвитку швейної галузі та легкої промисловості України в цілому.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала