Тег: собівартість

Проблеми обліку готової продукції і її реалізації

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми обліку готової продукції і її реалізації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/problemi-obliku-gotovoyi-produktsiyi-i-yiyi-realizatsiyi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто поняття «реалізація готової продукції», виділено головні завдання та проблеми обліку, аналізу та реалізації, що дасть змогу покращити діяльність підприємства. Визначено тенденції та перспективи обліку готової продукції. Проаналізовано проблеми обліку готової продукції в Україні. Доведено, що ефективне управління процесами виробництва, обліку та аналізу готової продукції в сучасних умовах можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на її собівартість та майбутні доходи від реалізації готової продукції. В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності сучасних підприємств Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток. Отже, удосконалення організації обліку виробництва готової продукції від її реалізації є основним способом досягнення соціальної та економічної ефективності в діяльності підприємства.

Проблемы учета и анализа готовой продукции и ее реализации

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблемы учета и анализа готовой продукции и ее реализации//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2017/12/problemy-ucheta-i-analiza-gotovoj-produktsii-i-ee-realizatsii/

Аннотация: В статье рассмотрены особенности учета готовой продукции, ее классификация и оценка. Цель статьи заключается в исследовании проблемных аспектов учета готовой продукции и ее реализации. Определены направления совершенствования первичного учета реализации готовой продукции. Также, даны предложения по улучшению учета готовой продукции и ее реализации. Установлено, что одной из составляющих эффективной организации учета наличия и движения готовой продукции является высокий уровень использования учетной информации для оценки качественных и количественных характеристик готовой продукции.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала