Тег: моделювання

Оптимізація фінансової діяльності інтернет-провайдера шляхом імітаційного моделювання

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимізація фінансової діяльності інтернет-провайдера шляхом імітаційного моделювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2022/1/01-7/

Аннотация: (Українська) У статті освітлені результати дослідження, сформульовані висновки щодо методології проектування імітаційної моделі в процесі виконання роботи. Одержані результати можуть бути використані в подальших нових оптимізаційних експериментах з моделлю.

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Аннотация: (Українська) Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/28-3/

Аннотация: (Українська) У даній роботі розглянуто процес впливу тіньової економіки, а саме тіньового капіталу на процес розвитку країни в розрізі підприємств малого та середнього бізнесу. Встановлюється як саме ці підприємства розподіляють свій капітал на чистий і тіньовий, тобто поведінка цих компаній. Сформовані фактори, які впливають на цю поведінку — основні макроекономічні податкові показники. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. Актуальність роботи обумовлюється тим, що тіньова економіка охоплює майже половину господарського комплексу України та є суттєвою перешкодою до сталого розвитку держави у багатьох аспектах – дефіцит податкових бюджетних надходжень, кількість іноземних інвестицій, економічна безпека країни, корупція та інші. Внаслідок цього є актуальним питання розробки ефективних інструментів боротьби з тіньовим капіталом.

Модернізація очисної колони установки очищення мастила

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Модернізація очисної колони установки очищення мастила//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/22-5/

Аннотация: (Українська) Запропоновано модернізацію відпарної ректифікаційної колони шляхом замінити у модернізованих ковпачків форму ковпачка з циліндричної на конічну, що призведе до забезпечення збільшення площі контакту парів з рідиною, що знаходить на тарілці, що. В свою чергу, призведе до збільшення ККД. Виконано симуляційний експеримент, який підтвердив збільшення ефективності на 8%.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала