Тег: ковпачок

Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modelyuvannya-protsesu-ochishhennya-mastila-v-vidparnij-koloni/

Аннотация: (Українська) Зниження енергоємності виробництва є важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів колони та поверхні контакту фаз на тарілці, можна досягти необхідну продуктивність ректифікаційної колони. Для моделювання необхідного підібрати діаметри отворів зовнішнього та внутрішнього ковпачка тарілки запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини і втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура повітря всередині колони стала, і теплообмін в порожній колоні відсутній; температура речовини (мастила) значно більша за температуру стінок колони, тому між речовиною та колоною відбувається теплообмін; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам, тому по довжині колони відбуваються теплові витрати.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала