Тег: прибуток

Управління фінансовими результатами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Управління формуванням прибутку та підвищення прибутковості підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління формуванням прибутку та підвищення прибутковості підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/upravlinnya-formuvannyam-pributku-ta-pidvishhennya-pributkovosti-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються аспекти питання управління прибутком підприємства. Узагальнено тлумачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття «прибуток», що являє собою остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності підприємства. Саме тому забезпечення ефективного управління результатом діяльності підприємства призводить до позитивної динаміки прибутку, де велику роль відіграє система управління прибутком. Проаналізовано основні напрями управління прибутком на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Описано системний підхід управління прибутком на підприємстві, визначено задачі та цілі управління прибутком, фактори, які впливають на величину прибутку. Запропоновано джерела підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.

Стан і тенденції розвитку банківської системи України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Стан і тенденції розвитку банківської системи України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/stan-i-tendentsiyi-rozvitku-bankivskoyi-sistemi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Проаналізовано стан та тенденції розвитку банківської системи України.

Аспекти підвищення прибутковості українських підприємств

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аспекти підвищення прибутковості українських підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/11/aspekti-pidvishhennya-pributkovosti-ukrayinskih-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) У статті дослідженні основні проблеми підвищення прибутковості підприємств України в сучасних умовах, порівняно тенденції до зростання та спадання прибутковості підприємств у різних сферах період 2014 – 2017 рр. та розроблені способи та заходи підвищення прибутковості.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала