Тег: ресурси

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) Theoretical essence of concept of investment activity of enterprise is certain in the article. Given compressed description to the stages of management investment activity on an enterprise. Separate directions of increase efficiency of process of management investment activity of enterprise are offered taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: В статье определена теоретическая сущность понятия политики управления задолженностью на предприятии. Предоставлена сжатая характеристика отдельных стадий процесса управления задолженностью на предприятии. Исследованы особенности процесса управления задолженностью предприятия с учетом рыночных условий ведения хозяйства в Украине.

Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/ekonomichna-sutnist-vitrat-z-pozitsiyi-buhgalterskogo-obliku/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглянуто і узагальнено основні дефініції категорії «витрати», які наведено в законодавчо-нормативних актах та сучасних наукових працях, для їх достовірного відображення в бухгалтерському обліку у відповідності до діючого законодавства. В якості методичної бази дослідження використано методи узагальнення і порівняння. Запропоновано авторське визначення витрат з позиції бухгалтерського обліку.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала