Тег: зобов’язання

Сутність способів забезпечення виконання зобов’язань для мінімізації ризиків кредиторів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сутність способів забезпечення виконання зобов’язань для мінімізації ризиків кредиторів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/11/34-2/

Аннотация: Вопрос о состоянии изучения обязательств и способов обеспечения исполнения обязательств является актуальной темой сегодняшнего дня. Гражданское право развивается и совершенствует, содержащие основные положения по этому вопросу. Многие ученые исследуют основные положения и сущность учения об обязательствах, а именно: основания возникновения и прекращения, выполнения обязательств и способы обеспечения выполнения обязательств, возмещения ущерба и т.д. Подъем рыночной экономики, или немалый рост общего количества сделок, совершаемых физическими и юридическими лицами, немедленная потребность в улучшении системы, регулирующей их осуществление и повышение защиты интересов участников отношений, подняли эту тему на современном этапе обеспечения надлежащего выполнения обязательств. Поэтому эту тему следует исследовать и улучшать современное законодательство.

Формування ресурсної бази банків в сучасних умовах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування ресурсної бази банків в сучасних умовах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/formuvannya-resursnoyi-bazi-bankiv-v-suchasnih-umovah/

Аннотация: (Українська) У статті розкривається сутність поняття "ресурсна база банку" та пропонується власне визначення даного поняття. Проаналізовано обсяги та динаміка ресурсної бази банків України за період 2013-2018 рр. Визначено найбільші чинники впливу зменшення обсягів ресурсної бази банків у кризовий період 2014-2015 рр.

Сучасні підходи до управління кредитним ризиком

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/suchasni-pidhodi-do-upravlinnya-kreditnim-rizikom/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування ресурсів комерційних банків, розглянуто сучасні підходи до управління кредитним ризиком. Для визначення стратегії управління ризиками банку розроблено економетричну модель взаємозв’язку кредитування фізичних осіб та основних економічних і соціальних показників: індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати, індекс споживчих цін, валовий внутрішній продукт, доходи та витрати населення, роздрібний товарообмін, середньомісячна номінальна заробітна плата. Визначено, що очікується подальший спад ризику споживчих кредитів, і простежується стабілізація в середньостроковій перспективі.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала