Тег: ризик

Некоторые аспекты государственного управления в Украине в сфере предпринимательских рисков

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Некоторые аспекты государственного управления в Украине в сфере предпринимательских рисков//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/37-3/

Аннотация: На основе изучения теории и обобщения основных нормативно-правовых актов Украины в статье представлены результаты исследования, касающиеся вопроса государственного управления в Украине в сфере предпринимательских рисков, а также приведены соответствующие выводы и предложения в этом направлении.

Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/28-3/

Аннотация: (Українська) У даній роботі розглянуто процес впливу тіньової економіки, а саме тіньового капіталу на процес розвитку країни в розрізі підприємств малого та середнього бізнесу. Встановлюється як саме ці підприємства розподіляють свій капітал на чистий і тіньовий, тобто поведінка цих компаній. Сформовані фактори, які впливають на цю поведінку — основні макроекономічні податкові показники. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. Актуальність роботи обумовлюється тим, що тіньова економіка охоплює майже половину господарського комплексу України та є суттєвою перешкодою до сталого розвитку держави у багатьох аспектах – дефіцит податкових бюджетних надходжень, кількість іноземних інвестицій, економічна безпека країни, корупція та інші. Внаслідок цього є актуальним питання розробки ефективних інструментів боротьби з тіньовим капіталом.

Застосування сучасних ІТ технологій для контролю ризикових операцій в банківській діяльності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Застосування сучасних ІТ технологій для контролю ризикових операцій в банківській діяльності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/11/23-5/

Аннотация: (English) The article considers the problems of control of risky operations in banking and the possibility of using the latest IT technologies for these purposes in order to optimize banking. The article examines the construction of models of dependence of banking indicators on the macroeconomic situation of the state and their use to forecast risks for future periods. Using modern mathematical processors, correlation and regression analysis was performed and the possibilities of calculating banking risks for the following periods with the help of IT technologies and current values of macroeconomic indicators were shown.

Моделювання поведінки підприємств в умовах ризику

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Моделювання поведінки підприємств в умовах ризику//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/10/03-3/

Аннотация: (Українська) На сьогоднішній день тіньова економіка, враховуючи об’єми коштів, які у ній обертаються, є суттєвою вадою українського, як приватного, так і державного господарського комплексів. Але більшість економічних операцій, за словами самих економічних агентів, можна було б провести в легальному податковому полі, якби наша країна мала більш сучасну та адаптивну систему фіскального регулювання ключових податкових показників. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. У цій ситуації підприємства ховають свій масштаб виробництва і прибуток задля зменшення податкового навантаження, що у свою чергу призводить до дефіцитів інших витратних статей бюджету. Цього можна було б уникнути, маючи економіко-математичну модель, яка б враховувала вагу тіньового капіталу підприємств та давала змогу моделювати різні сценарії фіскального регулювання. Структурна перебудова податкової системи країни значною мірою залежить від її майбутньої ефективності, яку у свою чергу можна оцінити за кількома параметрами – динаміка зміни об’єму тіньового капіталу підприємств, державні податкові надходження, динаміка розвитку суспільного продукту. Тож маючи апарат моделювання макроекономічних податкових показників, з урахування тіньового сектору економіки – можна було б розробити та перевірити на ефективність різні сценарії реструктуризації та модернізації фіскальної системи України з метою збільшення ефективності податкового апарату.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала