Тег: витрати

Економічна сутність витрат на виробництво

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Економічна сутність витрат на виробництво//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/9/16-5/

Аннотация: (Українська) У статті пояснюється поняття «витрати». Розглянуто сутність собівартості продукції. Визначено мету розрахунку витрат на виробництво. Під час своєї діяльності підприємство несе певні витрати, пов’язані з простою та тривалою заміною основних та оборотних засобів, виробництвом та реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком команди тощо. Економічна діяльність підприємства є однією з основних теоретичних та практичних проблем. Тому дуже важливо чітко визначити їх як економічну категорію. Витрати є предметом обліку та одним з основних показників діяльності підприємства.

Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/7/6-7/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність управлінського обліку. Також, досліджено роль управлінського обліку для оцінки якості продукції та обліку витрат. На сьогодні, досить жорстка конкуренція між суб’єктами господарювання формує нові вимоги щодо управління підприємство, а особливо таким важливим етапом, як витрати на продукцію. Нажаль, ще існують невирішені проблеми, пов'язані з практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Саме тому виникає потреба в планомірному та раціональному керуванні витратами. Рівень витрат характеризує не тільки локальне підприємство, а й економіку в цілому. Підвищення вимог та потреб споживачів до якості продукції зумовлює швидку реакцію підприємства на відповідні зміни та прийняття управлінських рішень. На меті мається безпосереднє зростання конкурентоспроможності та підвищення іміджу підприємства. Саме налагодженість інформаційних потоків між системами бухгалтерського обліку та управління сформує можливість вчасно, ефективно та результативно забезпечувати даними для прийняття подальших рішень управлінським персоналом усіх рівнів. Тому виникає потреба у впровадженні ефективної системи управління виробничими витратами для формування інформаційного об’єму певних облікових даних з метою мінімізації та оптимізації витрат, одночасно не погіршуючи якість продукції.

Готова продукція в системі бухгалтерського обліку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Готова продукція в системі бухгалтерського обліку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/6/20-3/

Аннотация: (Українська) Відтворення значення труднощів дослідження компанії та поліпшення обліку готової продукції вважається поступова політична і економічна інтеграції України у сформовану фінансову сукупність, вважається передумовою виконання найголовніших змін у методології компанії бухгалтерського обліку. Відповідним стане проаналізувати питання дослідження організації проведення обліку готової продукції, документування і відображення в обліку їх результатів. Тому метою статті вважається аналіз стану та розробка заходів по удосконаленню обліку готової продукції. Незадовільна абстрактна і фактична розробленість завдань згідно вдосконалення компанії обліку обробленого продукту, недоробка функціонуючому нормативних актів, які її регламентують, сколихнула підбір проблем і спрямованість цієї замітки. У статті розглянуто теоретичне визначення сутності, змісту, ролі готової продукції в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі, аналіз сучасного стану та шляхи подолання проблем, які пов'язані з обліком готової продукції. Предметом дослідження даної статті є удосконалення організації обліку готової продукції.

Оптимизация операционных расходов производственных предприятий Украины на основе методов таргет-костинга та кайдзен-философии

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимизация операционных расходов производственных предприятий Украины на основе методов таргет-костинга та кайдзен-философии//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/1/optimizatsiya-operatsionnyh-rashodov-proizvodstvennyh-predpriyatij-ukrainy-na-osnove-metodov-target-kostinga-ta-kajdzen-filosofii/

Аннотация: В статье рассмотрены основные современные модели управления затратами предприятия в разрезе стратегического и текущего планирования. Установлена взаимосвязь стратегического планирования управления затратами с учетно-аналитическими процедурами предприятия. Рассмотрены основные принципы применения таких методов как Таргет-костинг и Кайдзен-костинг. Определены перспективы применения данных методов в совокупности, для максимально эффективной реализации поставленных целей предприятий.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала