Tag: витрати

Управління фінансовими результатами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Анотація: У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Стан і тенденції розвитку банківської системи України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стан і тенденції розвитку банківської системи України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/stan-i-tendentsiyi-rozvitku-bankivskoyi-sistemi-ukrayini/

Анотація: Проаналізовано стан та тенденції розвитку банківської системи України.

Організаційні засади обліку виробничих витрат підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організаційні засади обліку виробничих витрат підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/2/organizatsionnye-osnovy-ucheta-proizvodstvennyh-zatrat-predpriyatiya/

Анотація: Досліджено методологічну базу організації обліку виробничих витрат вітчизняних підприємств; означено зміст виробничих витрат та умови їх визначення у системі бухгалтерського обліку; представлено структуру виробничих витрат; представлено розподіл загальновиробничих витрат у системі бухгалтерського обліку; окреслено методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, їх переваги та недоліки, зокрема їх формування згідно Податкового кодексу. Наведено моделі обліку виробничих витрат , що відповідають сучасним умовах ведення управлінського обліку.

Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/rashody-proizvodstva-i-ih-klassifikatsiya-dlya-potrebnostej-upravleniya/

Анотація: У статті розглянуто підходи до виокремлення класифікаційних ознак витрат, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими. Досліджено особливості класифікації витрат підприємств та їх вплив на прийняття управлінських рішень.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат