Tag: витрати

Optimization of operating expenses of production enterprises of Ukraine based on target-costing methods and kaizen philosophy

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Optimization of operating expenses of production enterprises of Ukraine based on target-costing methods and kaizen philosophy//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/1/optimizatsiya-operatsionnyh-rashodov-proizvodstvennyh-predpriyatij-ukrainy-na-osnove-metodov-target-kostinga-ta-kajdzen-filosofii/

Annotation: The article deals with the basic modern cost management models in terms of strategic and current planning. The relationship between strategic cost management planning and accounting and analytical procedures of the enterprise is identified. The basic principles of application of the methods of Target-costing and Kaizen-costing are considered. Perspectives of application of these methods in the aggregate for the purpose of the most effective realization of the set goals of the enterprises are determined.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Annotation: In the article theoretical essence of concept of policy of management a debt is certain on an enterprise. The compressed description of the separate stages of process of management a debt is given on an enterprise. The features of process of management the debt of enterprise are investigational taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/vdoskonalennya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-rozrahunkiv-z-oplati-pratsi-na-pidpriyemstvah-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Annotation: (Українська) У статті визначено проблемні питання організації внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на всіх етапах його виконання на рівні суб’єктів господарювання. Також досліджено методичне забезпечення внутрішнього контролю заробітної плати з урахуванням особливостей попереднього, поточного та наступного контролю на підприємствах. В результаті досліджень багатьох науковців можна констатувати той факт, що результати даних досліджень зрідка застосовуються у практиці підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. З’ясовано, що організація внутрішньогосподарського контролю та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, витрати підприємства та його доход. Визначено, що цю проблему необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, а деталізувати нормативними актами на рівні держави, враховуючи галузеві особливості, територіальне місце розташування суб'єкта господарювання та специфіку напрямків його діяльності.

Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/ekonomichna-sutnist-vitrat-z-pozitsiyi-buhgalterskogo-obliku/

Annotation: (Українська) У даній статті розглянуто і узагальнено основні дефініції категорії «витрати», які наведено в законодавчо-нормативних актах та сучасних наукових працях, для їх достовірного відображення в бухгалтерському обліку у відповідності до діючого законодавства. В якості методичної бази дослідження використано методи узагальнення і порівняння. Запропоновано авторське визначення витрат з позиції бухгалтерського обліку.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine