Tag: управління

Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/vdoskonalennya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-rozrahunkiv-z-oplati-pratsi-na-pidpriyemstvah-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Annotation: (Українська) У статті визначено проблемні питання організації внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на всіх етапах його виконання на рівні суб’єктів господарювання. Також досліджено методичне забезпечення внутрішнього контролю заробітної плати з урахуванням особливостей попереднього, поточного та наступного контролю на підприємствах. В результаті досліджень багатьох науковців можна констатувати той факт, що результати даних досліджень зрідка застосовуються у практиці підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. З’ясовано, що організація внутрішньогосподарського контролю та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, витрати підприємства та його доход. Визначено, що цю проблему необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, а деталізувати нормативними актами на рівні держави, враховуючи галузеві особливості, територіальне місце розташування суб'єкта господарювання та специфіку напрямків його діяльності.

Управління фінансовими результатами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/1/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva-2/

Annotation: (Українська) У статті розглядається наукова проблема управління фінансовими результати підприємства. Визначено поняття управління фінансовими результатами на підприємстві та його основні складові. Окреслено принципи та методи управління фінансовими результатами у цілях оптимізації прибутковості сучасних підприємств.

Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/5/tehnologiya-vdoskonalennya-upravlinnya-navchalnim-protsesom-vnz-i-ii-rivniv-akreditatsiyi/

Annotation: In the article outlined basic tendencies of informatization of educational process control are in modern terms. Found out basic advantages of application of information technologies in the educational process of institute of higher I-II r. a. Grounded expedience of the use of CAS of educational process control.

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-diyalnosti-pidpriyemstva-ta-prijnyattya-rishen-shhodo-yih-pokrashhennya/

Annotation: The article examines the economic essence of the concept of "financial results" and considered the lawfulness and expediency of considering the financial result as an object of management, substantiation of the tools of financial results management.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine