Tag: інформація

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Annotation: (Українська) В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

The concept and classification of information security of the enterprise

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The concept and classification of information security of the enterprise//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Annotation: The article deals with the definition of information security in a broad and narrow sense. The classification of the methods of ensuring the protection of information of the enterprise, as well the most pressing treats to information security is presented.

Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-proektom-reklamnoyi-kampaniyi-pidpriyemstva-na-zovnishnih-rinkah/

Annotation: (Українська) Досліджено питання сьогоднішніх змін і трендів в рекламній індустрії, які пов'язані із зовнішнім середовищем та стрімко змінюються з появою нових тенденцій і змін в соціально-економічної житті суспільства.

Человеческий капитал как объект статистического исследования

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Человеческий капитал как объект статистического исследования//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/3/chelovecheskij-kapital-kak-obekt-statisticheskogo-issledovaniya/

Annotation: (Русский) В современных условиях развития экономических процессов, возникают новые области и сферы деятельности. Инновационный характер работы экономических субъектов, потребности в новых видах ресурсов новых форм экономики требуют перехода на эффективные способы ведения бизнеса. Так, на сегодня важным стали знание и информация как основные формы проявления человеческого капитала. А человеческий капитал стал тем ресурсом, владение которым создает безусловные преимущества получения потенциала развития и устойчивого роста субъекта хозяйствования. Статистические исследования как способы динамической оценки помогают качественно оценивать человеческий капитал и прогнозировать потенциал его роста.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine