Tag: інформація

Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-proektom-reklamnoyi-kampaniyi-pidpriyemstva-na-zovnishnih-rinkah/

Annotation: (Українська) Досліджено питання сьогоднішніх змін і трендів в рекламній індустрії, які пов'язані із зовнішнім середовищем та стрімко змінюються з появою нових тенденцій і змін в соціально-економічної житті суспільства.

Человеческий капитал как объект статистического исследования

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Человеческий капитал как объект статистического исследования//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/3/chelovecheskij-kapital-kak-obekt-statisticheskogo-issledovaniya/

Annotation: (Русский) В современных условиях развития экономических процессов, возникают новые области и сферы деятельности. Инновационный характер работы экономических субъектов, потребности в новых видах ресурсов новых форм экономики требуют перехода на эффективные способы ведения бизнеса. Так, на сегодня важным стали знание и информация как основные формы проявления человеческого капитала. А человеческий капитал стал тем ресурсом, владение которым создает безусловные преимущества получения потенциала развития и устойчивого роста субъекта хозяйствования. Статистические исследования как способы динамической оценки помогают качественно оценивать человеческий капитал и прогнозировать потенциал его роста.

Інформаційна безпека підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інформаційна безпека підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2019/2/informatsijna-bezpeka-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Розглянуто поняття інформаційної безпеки підприємства та загальна її характеристика.

Способи охорони прав на комерційну таємницю, як об’єкта прав інтелектуальної власності в США

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Способи охорони прав на комерційну таємницю, як об’єкта прав інтелектуальної власності в США//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/1/sposobi-ohoroni-prav-na-komertsijnu-tayemnitsyu-yak-ob-yekta-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ssha/

Annotation: (Українська) В статті досліджується ключові питання правового забезпечення та охорони комерційної таємниці в США.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine