Tag: інформаційна безпека

Спеціальні інформаційні операції

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Спеціальні інформаційні операції//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/7-3/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується ведення інформаційної війни, якими методами вона здійснюється, які етапи включає та роль Служби безпеки України у сфері інформаційної безпеки.

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Annotation: (Українська) В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

The concept and classification of information security of the enterprise

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The concept and classification of information security of the enterprise//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Annotation: The article deals with the definition of information security in a broad and narrow sense. The classification of the methods of ensuring the protection of information of the enterprise, as well the most pressing treats to information security is presented.

Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/administrativno-pravove-regulyuvannya-zabezpechennya-informatsijnoyi-bezpeki-v-ukrayini-suchasnij-stan-ta-perspektivi-vdoskonalennya/

Annotation: (Українська) Досліджено сучасний стан адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Виявлено низку проблем у вказаній сфері. Наведено комплекс рекомендацій щодо їх розв’язання. Визначено напрями вдосконалення законодавства, що забезпечує адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine