Tag: інформаційна безпека

Спеціальні інформаційні операції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Спеціальні інформаційні операції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/7-3/

Анотація: У даній статті аналізується ведення інформаційної війни, якими методами вона здійснюється, які етапи включає та роль Служби безпеки України у сфері інформаційної безпеки.

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Анотація: В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття інформаційної безпеки у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів забезпечення захисту інформації підприємства, а також найактуальніших загроз інформаційної безпеки.

Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/4/administrativno-pravove-regulyuvannya-zabezpechennya-informatsijnoyi-bezpeki-v-ukrayini-suchasnij-stan-ta-perspektivi-vdoskonalennya/

Анотація: Досліджено сучасний стан адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Виявлено низку проблем у вказаній сфері. Наведено комплекс рекомендацій щодо їх розв’язання. Визначено напрями вдосконалення законодавства, що забезпечує адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат