Тег: захист

Порушення недоторканості приватного життя: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного й зарубіжного законодавства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Порушення недоторканості приватного життя: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного й зарубіжного законодавства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/11/33-2/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглянуто положення вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства, що стосуються захисту приватного життя людини, а також деякі акти ЄС, зокрема Європейська конвенція з прав людини, стаття 8 якої визначає право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції. Визначається кримінально-правова характеристика законодавства окремих країн у сфері охорони недоторканості приватного життя, серед яких: США, Німеччина, Франція, Великобританія, Латвія, Білорусь, Голландія, Швейцарія, Угорщина тощо. Автор приходить до висновку, що у всіх країнах має місце захист недоторканості приватного життя, однак у кожній з цих країн він різниться обсягом охоплюваних захистом прав та різними підходами до його визначення.

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article deals with the definition of information security in a broad and narrow sense. The classification of the methods of ensuring the protection of information of the enterprise, as well the most pressing treats to information security is presented.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала