Тег: захист

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article deals with the definition of information security in a broad and narrow sense. The classification of the methods of ensuring the protection of information of the enterprise, as well the most pressing treats to information security is presented.

Способи охорони прав на комерційну таємницю, як об’єкта прав інтелектуальної власності в США

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Способи охорони прав на комерційну таємницю, як об’єкта прав інтелектуальної власності в США//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/1/sposobi-ohoroni-prav-na-komertsijnu-tayemnitsyu-yak-ob-yekta-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ssha/

Аннотация: (Українська) В статті досліджується ключові питання правового забезпечення та охорони комерційної таємниці в США.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала