Tag: захист

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття інформаційної безпеки у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів забезпечення захисту інформації підприємства, а також найактуальніших загроз інформаційної безпеки.

Способи охорони прав на комерційну таємницю, як об’єкта прав інтелектуальної власності в США

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Способи охорони прав на комерційну таємницю, як об’єкта прав інтелектуальної власності в США//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/1/sposobi-ohoroni-prav-na-komertsijnu-tayemnitsyu-yak-ob-yekta-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ssha/

Анотація: В статті досліджується ключові питання правового забезпечення та охорони комерційної таємниці в США.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат