Тег: гарантії

Сучасний стан законодавства в сфері соціального забезпечння службовців Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасний стан законодавства в сфері соціального забезпечння службовців Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/11/28-2/

Аннотация: (Українська) У даній роботі розкриваються ключові моменти щодо правового регулювання законодавства в сфері соціального забезпечення працівників СБУ та військовослужбовців СБУ. Надається поняття «соціального забезпечення військовослужбовців» згідно законодавства України. Зазначається, що працівники СБУ підлягають обов’язковому загальнообов’язковому соціальному страхуванню.

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/11-4/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто питання скасування важливої конституційної гарантії діяльності народних депутатів, а саме, депутатська недоторканість, яка має конкретне цільове призначення – забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народними депутатами України своїх функцій. Вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала