Тег: Служба безпеки України

Цивільно-процесуальна характеристика форм захисту прав в Україні в розрізі діяльності Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Цивільно-процесуальна характеристика форм захисту прав в Україні в розрізі діяльності Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2022/2/01-7-2/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто законодавчо закріплені форми захисту цивільних прав в Україні, їх особливості та специфіка крізь призму викликів сьогодення. Поняття «захист» охоплює собою широкий спектр інструментів, які забезпечують стале існування цивільних правовідносин, і є одним із компонентів утворення та функціонування останніх. Автором проведений загальний аналіз юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту цивільних прав учасників правовідносин. Окрім того було розглянуто питання місця Служби безпеки України у системі захисту прав та свобод в контексті цивільних правовідносин.

Роль Служби безпеки України в забезпеченні екологічної безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Роль Служби безпеки України в забезпеченні екологічної безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/10/14-9/

Аннотация: (Українська) Розглянуто місце екологічної безпеки в системі національної безпеки. Визначено систему екологічних правопорушень. З’ясовано роль СБУ у забезпеченні екологічної безпеки та протидії правопорушенням проти довкілля. Окреслено суб’єктний склад правоохоронних органів, яким підслідні правопорушення проти довкілля. Наведено статистичні дані щодо кількості правопорушень проти довкілля, що були викриті співробітниками СБУ за останні два роки.

Контроль за діяльністю Служби безпеки України та юридична відповідальність

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Контроль за діяльністю Служби безпеки України та юридична відповідальність//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/6/23-3/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто контроль за діяльністю служби безпеки україни та юридична відповідальність. З'ясовано що, громадський контроль за діяльністю СБУ вимагає усунення формалізму та наявності законодавчих гарантій для його фактичного виконання.

Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/9/07-2/

Аннотация: (Українська) В статті здійснено аналіз протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму. Запропоновано для забезпечення безпеки економіки та протидії фінансуванню необхідно залучати внутрішні ресурси, розвивати людський капітал (якісна медична допомога, освіта, житло, соціально-культурна безпека, чисте довкілля), створювати національні фінансово-економічні інструменти (наприклад, платіжну систему), іноземні суб’єкти господарювання, що діють на взаємовигідній основі.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала