Тег: таємниця

Порушення недоторканості приватного життя: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного й зарубіжного законодавства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Порушення недоторканості приватного життя: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного й зарубіжного законодавства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/11/33-2/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглянуто положення вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства, що стосуються захисту приватного життя людини, а також деякі акти ЄС, зокрема Європейська конвенція з прав людини, стаття 8 якої визначає право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції. Визначається кримінально-правова характеристика законодавства окремих країн у сфері охорони недоторканості приватного життя, серед яких: США, Німеччина, Франція, Великобританія, Латвія, Білорусь, Голландія, Швейцарія, Угорщина тощо. Автор приходить до висновку, що у всіх країнах має місце захист недоторканості приватного життя, однак у кожній з цих країн він різниться обсягом охоплюваних захистом прав та різними підходами до його визначення.

Поетика містичних новел Едгара Аллана По

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Поетика містичних новел Едгара Аллана По//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2019/12/poetika-mistichnih-novel-edgara-allana-po/

Аннотация: (Українська) В статті на основі вивчення літературно-критичних робіт Е.А. По показано, що він приділяє постійну увагу «фігурі читача». Орієнтація на читацьке сприйняття художнього тексту стає частиною теорії творчості, розробленої Е. По. Охарактеризовані культурно-історичні умови і індивідуально-авторські особливості рецепції творчості. Розкрито основні мотиви творів, та встановлено зв’язки, що проектують події особистого життя письменника на його творчість.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала