Тег: смерть

Право на життя чи обов’язок жити

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Право на життя чи обов’язок жити//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/pravo-na-zhittya-chi-obov-yazok-zhiti/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується поняття евтаназії, її виникнення та існування, а також розглядається її практичне застосування. Евтаназія постає на межі двох кореспондуючих явищ - права на життя та обов'язку жити.

Поетика містичних новел Едгара Аллана По

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Поетика містичних новел Едгара Аллана По//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2019/12/poetika-mistichnih-novel-edgara-allana-po/

Аннотация: (Українська) В статті на основі вивчення літературно-критичних робіт Е.А. По показано, що він приділяє постійну увагу «фігурі читача». Орієнтація на читацьке сприйняття художнього тексту стає частиною теорії творчості, розробленої Е. По. Охарактеризовані культурно-історичні умови і індивідуально-авторські особливості рецепції творчості. Розкрито основні мотиви творів, та встановлено зв’язки, що проектують події особистого життя письменника на його творчість.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала