Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/4/2-3/

Annotation: (Українська) Питання відшкодування шкоди було завжди актуальним, йому приділялась особлива увага оскільки кожна людина має права та в разі їх порушення має можливість їх захищати та відновлювати справедливість. Особливо важливим є питання відповідальності тих, хто має належно реалізовувати права громадян, зокрема це стосується відповідальності органів публічної адміністрації.

Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/26-2/

Annotation: (Українська) У даній статті досліджено питання надання земельних ділянок військовослужбовцям. Розглянуто набуття права власності законодавством України. З’ясовано структурну змістову категорії право власності. Виокремлено особливості надання земельних ділянок пільговій категорії осіб – військовослужбовцям.

Кримінальна відповідальність у сфері земельних відносин

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Кримінальна відповідальність у сфері земельних відносин//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/25-2/

Annotation: (Українська) У статті досліджено інститут кримінальної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин. Проаналізовано нормативні та фактичні підстави земельно-правової відповідальності. Виявлено особливості притягнення до кримінальної відповідальності та види покарання за правопорушення у сфері земельних відносин. Встановлено елементи відповідного складу злочину. З’ясовано наявність земельно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.

Актуальні питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Актуальні питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/24-2/

Annotation: (Українська) У даній статті розглянуто питання відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Здійснено загальний аналіз проблемних питань щодо громадської потреби у відчуженні земельних ділянок на підставі мотивів суспільної необхідності. Виявлено розбіжності у судовій практиці стосовно вирішення даних справ.

Використання та охорона земель оборони України: колізії земельного законодавства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання та охорона земель оборони України: колізії земельного законодавства//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/23-2/

Annotation: (Українська) У даній статті досліджено поняття оборони земель як у теоретичному сенсі, так і на законодавчому рівні. Розглянуто проблемні питання місця та значення використання земель оборони. Виявлено прогалини у законодавстві щодо використання та охорони земель оборони України. Виокремлено особливості управління землями оборони, зокрема перспективні механізми залучення їх до господарського обороту.

Research on the development of rural sports industry and sports economy

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Research on the development of rural sports industry and sports economy//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/3/22-2/

Annotation: (Українська) With the development of our economy, sports industry also occupies a very important part in economic development. Since the successful bid of the Olympic Games in China, the sports economy has developed rapidly. Sports industry promotes the development of sports economy, and the development of sports economy provides a strong pillar for the rejuvenation of sports industry. Rural sports also plays an important role in sports rejuvenation, and the development of sports economy in China can not be separated from the support of rural sports economy. The state pays more attention to the problem of agriculture, rural areas and farmers, and the development of rural economy enters a new historical stage. The rise of sports industry can promote the further growth of rural economy, change the existing economic structure of rural areas, and promote the better and faster development of rural economy.

Порядок надання в користування земельних ділянок для потреб Збройних сил України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Порядок надання в користування земельних ділянок для потреб Збройних сил України//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/4/1-4/

Annotation: (Українська) У статті досліджено правові питання користування земельними ділянками для потреб ЗСУ. Констатовано необхідність надання для користування земельних ділянок ЗСУ за рішенням у тимчасове чи постійне користування. Встановлено проблемні питання правового режиму земель, на яких розташовані військові та інші об’єкти ЗСУ. З'ясовано непослідовність врегулювання нормативно-правовими актами відносин щодо використання земельних ділянок ЗСУ.

Застосування технології блокчейн в галузі охорони здоров’я

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Застосування технології блокчейн в галузі охорони здоров’я//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/3/21-2/

Annotation: (Українська) У статті розглянуті принципи роботи систем електронних медичних записів та переваг які може надати технологія блокчейн таким системам.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2021/3/20-2/

Annotation: (Українська) В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Юридична природа рабства з точки зору міжнародного права

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Юридична природа рабства з точки зору міжнародного права//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/3/19-2/

Annotation: The article examines the results of doctrinal research and scholars' views on the legal nature of slavery in terms of international law. The legal status of slaves from ancient times to the present is determined.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine