Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/5/povedinka-pologih-tonkostinnih-konichnih-obolonok-pri-kombinovanomu-navantazhenni-ta-neodnoridnomu-napruzheno-deformovanomu-stani/

Annotation: This article is devoted to the study of behavior of shallow thin-walled conical shells under action of combined load of uniform normal pressure and concentrated force in case of non-homogeneous stress-strain state (SSS). The type of combined load on the shallow conical shells (that have widespread use as roofs and couvertures of reservoirs) represents conditions of exploitation and consists in simultaneous action of snow load and weight of human who may change its position in space and located on the surface of shell. The behavior of shell has been modelled using software ANSYS 14.5 either during linear static stability calculation (buckling) or geometrically non-linear calculation of deformation of shell.

Фактори, що впливають на ефективність каналів розподілу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Фактори, що впливають на ефективність каналів розподілу//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/5/faktori-shho-vplivayut-na-efektivnist-kanaliv-rozpodilu/

Annotation: (Українська) У статті розглядається важливість в управлінні продажем вибору каналів збуту. Визначено основні фактори, що зумовлюють вибір системи каналів розподілу. Розглянуто підходи до визначення інтенсивності використання каналів розподілу. Описано помилки, що допускаються при управлінні каналами збуту.

Прогноз обсягу продажів як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Прогноз обсягу продажів як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/5/prognoz-obsyagu-prodazhiv-yak-klyuchovij-faktor-pidvishhennya-efektivnosti-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Розглянуто ефективність прогнозу продаж як показник збільшення ефективності роботи організації, з’ясовано сутність прогнозування, головні особливості прогнозування, ознаки прогнозування, план продажу

Престолонаслідування як заміщення глави держави

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Престолонаслідування як заміщення глави держави//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/prestolonasliduvannya-yak-zamishhennya-glavi-derzhavi/

Annotation: (Українська) В статті досліджено питання основних видів систем наслідування престолу в зарубіжних країнах, їх особливості, переваги і недоліки. Проведено порівняльний аналіз систем престолонаслідування з метою виявлення проблем при використанні кожної з них, запропоновано шляхи їх вдосконалення та адаптації до умов сьогодення з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

The European Union suspension as one of the scenarios of its development after Brexit

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The European Union suspension as one of the scenarios of its development after Brexit//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/politologiya/2019/5/raspad-evropejskogo-soyuza-kak-odin-iz-stsenariev-ego-razvitiya-posle-brexit/

Annotation: The work considers the scenario of the development of the European Union on the principle of «domino» after the probable release of Britain from the organization. The reasons that may cause such a schedule of events are highlighted. The peculiarities and problems of EU activity are considered in view of recent events.

Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/protsesualni-osoblivosti-rozglyadu-kolektivnih-sporiv-v-ukrayini/

Annotation: It was researched a “class-action” institute that is a way of the protection of broken rights of indefinite persons. It was ascertained that a procedural mechanism of the initiation and resolving such disputes is missed in Ukraine. The ways of the legislative regulation of a “class-action” institute are offered.

Категорія джерело (форма) права та її система

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Категорія джерело (форма) права та її система//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kategoriya-dzherelo-forma-prava-ta-yiyi-sistema/

Annotation: (Українська) Досліджено питання співвідношення джерел та форм права. Проаналізовано різні погляди науковців щодо цього питання. Розглянуто основні риси та систему джерел (форм) права.

Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/problemni-aspekti-ekologichnogo-opodatkuvannya-v-ukrayini-dosvid-krayin-yes/

Annotation: (Українська) У науковій статті проводиться аналіз окремих проблем правового регулювання екологічного податку в Україні, досліджується досвід країн Європи та пропонуються можливі варіанти адаптації національного законодавства. Надається порівняльна характеристика екологічного податку, його ролі, функцій. Обґрунтовується необхідність подальшої наукової та практичної діяльності в цій сфері.

Інтерпретація норм права Судом Європейського Союзу та її значення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інтерпретація норм права Судом Європейського Союзу та її значення//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/interpretatsiya-norm-prava-sudom-yevropejskogo-soyuzu-ta-yiyi-znachennya/

Annotation: (Українська) У статті аналізується питання тлумачення норм права Судом Європейського Союзу. Автором наголошується, що найбільш важливим для функціонування правової системи ЄС є тлумачення права Судом ЄС, яке породжує принципи права ЄС.

Політичні передумови створення Європейського Союзу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Політичні передумови створення Європейського Союзу//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/politichni-peredumovi-stvorennya-yevropejskogo-soyuzu/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена проблематиці дослідження політичних передумов створення та становлення Європейського Союзу. Аналізуються основні політичні чинники внутрішнього та зовнішнього характеру, що здійснили вплив на виникнення та подальший розвиток ЄС.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine