Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Social responsibility in business

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Social responsibility in business//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/7/sotsialnaya-otvetstvennost-v-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Annotation: The article is devoted to topical issues of determining the role of social responsibility in business. The article considers the main signs of social responsibility, its importance in modern business space and the impact on the economic development of the state. The term «social responsibility» has been explored, which means the responsibility of those who make business decisions for those who are directly or indirectly influenced by these decisions. Social responsibility is a concept that attracts companies to take into account the interests of society, taking responsibility for the impact of the company's activities on consumers, employees, citizens and the environment in all aspects of its activities. The essence and features of social responsibility are determined, its importance for the enterprise is substantiated. Internal and external social responsibility are considered, its comparison with legal responsibility is made. Arguments in favor and against social responsibility are given. The key points in the field of social responsibility regulation are the creation of the international standard ISO 26000, as well as the adoption by the Cabinet of Ministers of the concept of state policy implementation, which promotes the development of socially responsible business in the country.

Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2020/7/profilyuvannya-kodu-golang-proektu-ta-virishennya-problem-z-vidilennyam-pam-yati/

Annotation: (Українська) У даній статті розглядаються програмі засоби та методики пошуку проблем у програмних застосунках, написаних мовою програмування Golang. Зокрема розглядається методика пошуку проблем з неефективним виділенням пам’яті. Також описується спосіб вирішення та попередження виникнення проблем з виділенням пам’яті у застосунках.

Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/7/movni-zasobi-virazhennya-odinichnosti-u-prisliv-yah-ta-prikazkah/

Annotation: (Українська) Прислів'я та приказки займають значне місце в словниковому складі англійської мови. Нами були проаналізовані мовні засоби вираження одиничності у прислів'ях та приказках з квантитативним компонентом і їх переклад на українську мови.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Annotation: (Українська) У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Marketing tools for managing unstable systems

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Marketing tools for managing unstable systems//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/marketingovye-instrumenty-upravleniya-nestabilnymi-sistemami/

Annotation: The article studies the theoretical background of the formation of marketing tools for managing unstable systems. The marketing objectives are determined depending on the state of demand, and approaches to determining the list of marketing principles are systematized. The marketing principles for various organization conditions are proposed. Marketing strategies by R. Best are systematized and a chain of marketing indicators is proposed that affect the financial result in the management of unstable systems, which presents three interconnected blocks of marketing and financial performance indicators.

Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2020/6/diagnostika-suchasnih-zagroz-ta-kiber-rizikiv-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) У статті досліджено особливості трактування кібербезпеки. Праведно аналіз сучасних загроз та кібер-ризиків, виявлено динаміку росту кібер-злочинів та збитків від них. Розроблено модель управління кібер-ризиками на підприємстві.

Українці зеленого клину

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Українці зеленого клину//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/istoriya/2020/5/ukrayintsi-zelenogo-klinu/

Annotation: (Українська) У цієї роботі пояснюється що таке українське суспільство Далекого Сходу, звідки воно там з’явилося, наскільки зберегло культуру і мову, а також його національні змагання після революції 1917 року.

Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/antikoruptsijnij-komplayens-v-yuridichnih-osobah-privatnogo-prava-v-ukrayini-do-postanovki-problemi/

Annotation: (Українська) В українському суспільстві досі побутує думка, що державна служба – це єдина сфера, у якій поширена корупція, однак неправомірна вигода, фаворитизм, непотизм успішно розповсюдились і у корпоративному секторі. Чи не вперше про корупцію у юридичних особах приватного права заговорили у США: через низку корупційних скандалів, учасниками яких були американські політики, топ-менеджери національних та іноземних компаній, американський уряд почав цікавитись діяльністю американських приватних компаній як на вітчизняному рівні, так і закордоном та аналізувати її через призму корупційних практик. Законодавець оперативно зреагував на результати цього аналізу та прийняв низку антикорупційних законів з метою запобігання, виявлення та боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Разом із прийняттям цих законів до внутрішнього корпоративного управління юридичних осіб висунули більшу кількість та жорсткіші вимоги, зокрема, щодо запобігання та боротьби з корупцією – власне, це зумовило зародження антикорупційного комплаєнсу. Україна для себе тільки відкриває цей феномен. Поштовх до таких розвідок обумовлений тим, що іноземні партнери, які є носіями культу антикорупційного комплаєнсу, все більше інвестують в українську економіку, розширюють сферу діяльності своїх компаній в Україні. У запропонованій статті розкрито поняття антикорупційного комплаєнсу, його структуру та значення для запобігання та боротьби з корупцією в юридичних особах приватного права, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/vikoristannya-suchasnih-metodiv-menedzhmentu-yak-napryam-vdoskonalennya-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Застосування процесного підходу до управління організацією є ефективним інструментом адаптації до зовнішнього середовища. У статті розглядаються методи вдосконалення бізнес-процесів, що змінюють їх для кращого задоволення споживачів.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine