Specificity of writing PR – texts in the sports communication field

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Specificity of writing PR – texts in the sports communication field//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/3/spetsifika-napisannya-pr-tekstiv-v-galuzi-sportivnoyi-komunikatsiyi/

Annotation: The article deals with the problem of using PR texts in sports communication. The article is devoted to the study of the features of instruments of influence on consumers of sports goods and services. The author analyzed the specificity of writing PR texts in the field of sports communication and features of sports PR, mass communication for the promotion of sports goods and services, and features of genres of PR texts. The genre specificity of PR texts in the field of sports communications is considered and described. The object of the research is PR - texts of sports topics in the professional activity of a specialist in social communications. The classification of PR texts is considered, the concept of PR text is defined based on the work of many researchers in the field of social communication.

Tropes in political speeches by Condoleezza Rice

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Tropes in political speeches by Condoleezza Rice//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/3/tropes-in-political-speeches-by-condoleezza-rice/

Annotation: The research is focused on the political speeches and their features. The article reviews lexico-semantic stylistic devices and expressive means in the political speeches of US Secretary of State Condoleezza Rice and their influence on the consciousness of the audience.

Mechanisms of securing rights and freedoms of human and citizen in the context of the activities of security bodies in Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Mechanisms of securing rights and freedoms of human and citizen in the context of the activities of security bodies in Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mehanizmy-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-kontekste-deyatelnosti-organov-bezopasnosti-v-ukraine/

Annotation: The article considers the concept of human rights and freedoms through the prism of covering the essential characteristics of mechanisms for ensuring the rights and fundamental freedoms of human and citizen. The author analyzed the current legal and regulatory framework at the national and international levels, on the basis of which were made conclusions about the perfection of existing on the perfection of the levers of guarantee, protection and protection of human and citizen's rights and freedoms in the context of the exercise of law enforcement functions and activities, which are aimed at the protection by the state authorities sovereignty, territorial integrity and national security in Ukraine. Also the author considered basic principles of the activity of the Security Service of Ukraine, as a state special purpose body with law enforcement functions, and their influence on the formulation and implementation of policies in the field of custody and protection of human and citizen's rights and freedoms. The scientists covered the ideas of the primacy of human and citizen in the modern law-based and social state, that's why guaranteeing a qualitative and effective regulation of the implementation of constitutional rights and freedoms are very important part of rule-making and management activities of public authorities, especially with regard to the security sector, because this link is the most vulnerable in terms of admitting the violation of rights and freedoms by officials. The article also explored the issue of liability for violations of the rights and fundamental freedoms guaranteed by the Constitution of the individual and the citizen in the context of law enforcement activities in Ukraine.

Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/rozsliduvannya-zlochiniv-teroristichnoyi-spryamovanosti-spivrobitnikami-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Annotation: (Українська) Дана стаття присвячена діяльності СБ України щодо злочинів з терористичною спрямованістю, їх порядок, організація досудового розслідування терактів, методи своєчасного виявлення і запобігання посягань на інтереси держави та суспільства, протидія терористичній діяльності.

Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-rezhimu-videokonferentsiyi-u-kriminalnomu-protsesi/

Annotation: (Українська) У зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій з’являється багато інноваційних розборок и у сфері кримінального провадження. Одним із таких є режим відеоконференція. Який широко застосовується під час досудового розслідування чи безпосередньо під час судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі. Отже, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дуй у режимі відеоконференція. Ця практика давно застосовується більшістю країн Європи та США. Така можливість і передбачена у нашому Кримінально процесуальному законодавстві. У статті розглянуто специфіку законодавчого регулювання таких можливостей та проблематику використання інформаційних технологій. Звернули увагу на проблему забезпечення прав учасників кримінального провадження при використанні режиму відеоконференції.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Annotation: (Українська) Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/shlyahi-podolannya-koruptsiyi-na-prikladi-inshih-krayin/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/suchasnij-stan-zabezpechennya-kiberbezpeki-v-ukrayini/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується забезпечення кібербезпеки в державі та робота Ситуаційного центру при Службі безпеки України, основні його завдання та проблеми.

Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/ponyattya-i-oznaki-sumishhennya-profesij-ta-posad-v-ukrayini/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується поняття та доцільність використання суміщення професій і посад у відносинах між працівником і роботодавцем, що виникають на підставі укладання трудового договору.

Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/zapochatkuvannya-protidiyi-koruptsiyi-na-prikladi-kursantiv-sbu/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine