Встановлення клінічних, морфологічних та лабораторних змін під час різної стадійності протікання остеосаркоми у собак

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Встановлення клінічних, морфологічних та лабораторних змін під час різної стадійності протікання остеосаркоми у собак//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/veterinariya/2020/1/vstanovlennya-klinichnih-morfologichnih-ta-laboratornih-zmin-pid-chas-riznoyi-stadijnosti-protikannya-osteosarkomi-u-sobak/

Анотація: В даній статті описані результати досліджень при проведенні комплексної діагностики собак із захворюванням остеосаркома передньої кінцівки. Були встановлені характерні зміни, особливо в морфологічній та гематологічній структурі, при різній стадійності захворювання. Це дозволяє встановити щонайменше більш точний прогноз, а в подальшому і визначити найбільш раціональне лікування в конкретному випадку при захворюванні на остеосаркому передньої кінцівки у собак.

Реформування суду Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Реформування суду Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/reformuvannya-sudu-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: У статті досліджено питання реформування судової інституції Європейського Союзу: причини, реформування, пропозиції щодо вдосконалення судової системи ЄС, рішення та процес зміни.

Актуальні проблеми застосування практики європейського суду з прав людини національними судами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми застосування практики європейського суду з прав людини національними судами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/aktualnye-problemy-primeneniya-praktiki-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka-natsionalnymi-sudami/

Анотація: Дана стаття присвячена аналізу проблемних питань, що виникають в сфері застосування національними судами практики Європейського суду з прав людини. На підставі аналізу української судової практики в статті наводяться найбільш поширені негативні чинники, що унеможливлюють ефективне, своєчасне та правильне застосування практики Європейського суду з прав людини судами першої та другої інстанції, а також пропонуються способи їх усунення.

Основні складові формування та розвитку корпоративної культури на туристичному підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Основні складові формування та розвитку корпоративної культури на туристичному підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/osnovni-skladovi-formuvannya-ta-rozvitku-korporativnoyi-kulturi-na-turistichnomu-pidpriyemstvi/

Анотація: В статті обґрунтовано необхідність формування та розвитку корпоративної культури на туристичному підприємстві. Розглянуто її основні складові, рівні реалізації. Визначено основні етапи формування корпоративної культури на туристичному підприємстві.

Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/geneza-institutu-trimannya-pid-vartoyu-ta-napryami-vdoskonalennya-jogo-zastosuvannya/

Анотація: Розглянуто тримання під вартою як один з видів запобіжного заходу. Розкрито його значення у кримінальному провадженні та визначено винятковість його застосування. Встановлено проблематику призначення даного запобіжного заходу, були зазначені конкретні приклади, що підтверджують актуальність проблеми застосування даного запобіжного заходу.

Проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/problemy-effektivnoj-realizatsii-politiki-tsenoobrazovaniya-v-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/

Анотація: Стаття є дослідженням проблем ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості. Фармацевтика – одна з найдинамічніших і наукомістких галузей економіки як в Україні, так і в усьому світі, розвиток якої забезпечують зростаючий попит на лікарські засоби і зростання державних витрат на охорону здоров’я. Ключову роль у розвитку вітчизняної фармацевтичної індустрії відіграє створення збалансованої і ефективної системи цін на українському ринку лікарських засобів. Саме тому перед нами постало актуальне завдання – розглянути проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості. Відмічено, що фармацевтика є однією з найбільш високотехнологічних галузей і займає лідируючу позицію в світовому обсягу витрат на наукові дослідження, а стабільне динамічне зростання ринку обумовлено ціллю низкою факторів. Зазначено, що ціноутворення на фармацевтичну продукції варіюється залежно від країни, однак структура ціни для кінцевого споживача по націнці учасників збутового ланцюга є переважно типовою. Науковці виділяють чотири основні методи регулювання цін на лікарські засоби: встановлення фіксованих цін, регулювання прибутку, ціноутворення на основі ефективності та встановлення базових цін. Разом з тим у всьому світі не існує повністю вільного або повністю регульованого ціноутворення. Наведено приклади різних варіантів ціноутворення на лікарські засоби у різних країнах. Зазначено, що усі фактори ціноутворення поділяють на дві групи – внутрішні та зовнішні. В Україні державне регулювання цін, як елемент державного регулювання економіки, здійснюється, як правило, в сферах природних монополій, а також щодо соціально значущих товарів і послуг. Зазначено, що діяльність учасників українського фармацевтичного ринку регулюється великою кількістю нормативно-правових актів, які запроваджувалися від початку утворення нашої держави. Та зазначено що, проблемам ціноутворення на фармацевтичному ринку приділяється багато уваги у зв’язку з закупівлею лікарських препаратів на державному рівні та вирішенням питань державного регулювання цін на лікарські засоби.

Молдова, Україна та ЄС: інтеграція в умовах невирішених конфліктів

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Молдова, Україна та ЄС: інтеграція в умовах невирішених конфліктів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/moldova-ukraina-i-es-integratsiya-v-usloviyah-nerazreshennyh-konfliktov/

Анотація: У цій роботі розглядається процес становлення відносин країн, які мають невирішені територіальні та політичні конфлікти на своїх територіях, із Європейським Союзом, аналізуються основні етапи політико-економічної інтеграції цих держав до Європейського Союзу. У статті порівнюються досягнення України та Молдови на шляху до євроінтеграції та прогнозуються перспективи подальшого співробітництва цих держав із ЄС. В статті досліджуються проблемні питання вступу України та Молдови до ЄС в умовах невирішених конфліктів. Як Молдова, так і Україна можуть стати з’єднувальною ланкою між багатьма державами та економічними партнерами регіону. Ефективне використання даної можливості та вирішення конфліктів зможе сприяти європейській інтеграції країн і трансформуватися з обмежувального у сприятливий чинник української та молдавської державності. Вирішальним кроком у відносинах Молдови, України та Європейського Союзу стало підписання Угод про асоціацію. Це дає змогу продовжити реалізацію євроінтеграційного вектора зовнішньої політики Молдови та України, незважаючи на деструктивну позицію Росії в цьому питанні.

Формотворення чоловічого костюму Європи та США в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формотворення чоловічого костюму Європи та США в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/iskusstvovedenie/2020/1/formoobrazovanie-muzhskogo-kostyuma-evropy-i-ssha-v-kontse-hh-nach-hhi-st/

Анотація: Мета роботи. Стаття призначена розгляду питань інноваційності та експерименту дизайну чоловічого костюму Європи і США кінця ХХ – початку ХХІ століття. Методологія дослідження. Розглянуто декілька десятків наукових робіт, присвячених дизайну, культурології, історії костюму, історії мистецтва. У процесі підготовки статті застосовано метод мистецтвознавчого та порівняльного аналізу. Візуальний матеріал підібрано на базі профільних періодичних видань та мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає у виявленні територіальних і стилістичних відмінностей в колекціях чоловічого костюму Європи і США даного періоду. Порівняно особливості створення дизайну виробів від європейських та американських дизайнерів. Досліджено динаміку розвитку модних тенденцій, еволюції чоловічого костюму протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. Висновки. Досліджено прогрес інноваційності та експерименту дизайну чоловічого костюму Європи і США кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доведено, що це один з найяскравіших напрямів розвитку проектування одягу даного періоду . Зазначено, що цю тему надзвичайно мало розглянуто у наукових працях. У статті виділено, хто визначав моду в цей період у ділових чоловічих костюмах. Народження та розвиток нових тенденцій в підборі матеріалів для колекцій одягу окремими дизайнерами започаткували нові модні форми. Описано, які формоутворюючі параметри були провідними в цей період, як вони розвивалися. Досліджено ноу-хау головних дизайнерів чоловічого костюму кінця ХХ – початку ХХІ століття. А також, спільні риси та характерні відмінності. Таким чином, визначено дизайнерські прийоми у створенні ділового чоловічого костюму в Європі і США.

До питання особливостей розслідування терористичних актів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання особливостей розслідування терористичних актів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/k-voprosu-osobennostej-rassledovaniya-terroristicheskih-aktov/

Анотація: Дана стаття присвячена висвітленню особливостей розслідування одного з найбільш тяжких злочинів – терористичного акту. У роботі викладено: дефініції поняття «терористичний акт», що закріплені у законодавствах деяких держав, особливості проведення базового комплексу слідчих дій тощо.

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/mizhnarodno-pravove-spivrobitnitstvo-u-borotbi-z-ekstremizmom/

Анотація: Основним нормативним міжнародним документом, який використовується при розгляді питання міжнародного співробітництва у боротьбі з екстремізмом є Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. В даній статті розглянуто питання методів та цілей боротьби з екстремізмом, а також методи протидії даного явища. Розглянуто питання такого правового явища, як екстремізм, а саме – поняття, з яких елементів складається тощо.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат