Оптимізація фінансової діяльності інтернет-провайдера шляхом імітаційного моделювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація фінансової діяльності інтернет-провайдера шляхом імітаційного моделювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2022/1/01-7/

Анотація: У статті освітлені результати дослідження, сформульовані висновки щодо методології проектування імітаційної моделі в процесі виконання роботи. Одержані результати можуть бути використані в подальших нових оптимізаційних експериментах з моделлю.

Аналіз реалізації податкової політики в Україні

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Аналіз реалізації податкової політики в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2022/1/01-6/

Анотація:

Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/39-3/

Анотація: Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Використання хеш-функції у криптовалютах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання хеш-функції у криптовалютах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/38-3/

Анотація: Хеш-функції мають безліч властивостей, які роблять їх актуальними для використання в багатьох сучасних алгоритмах. У тому числі в основі роботи криптовалют є застосування хешування. У цій статті ми розглянемо аналіз роботи алгоритму SHA-256. А також цілі майнінгу та використання хеш-функцій для вирішення цього завдання.

Деякі аспекти державного управління в Україні у сфері підприємницьких ризиків

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Деякі аспекти державного управління в Україні у сфері підприємницьких ризиків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/37-3/

Анотація: На основі вивчення теорії та узагальнення основних нормативно-правових актів України у статті представлено результати дослідження, що стосуються питання державного управління в Україні у сфері підприємницьких ризиків, а також наведено відповідні висновки і пропозиції у цьому напрямі.

Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/36-3/

Анотація: У статті проаналізовано питання проблем та перспектив забезпечення гарантій дії на практиці національного законодавства України у питаннях розвитку відновлювальної та альтернативної енергетики, та вплив даних засад на забезпечення екологічної, економічної, національної безпеки Держави.

Засоби інформаційної безпеки в розробці ігрового програмного забезпечення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Засоби інформаційної безпеки в розробці ігрового програмного забезпечення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/35-3/

Анотація: Сфера розробки ігрового програмного забезпечення активно розвивається сьогодні. Ігрове ПЗ має у своїй структурі і складні алгоритми, і високонавантажені розраховані на багато користувачів сервери, і системи транзакцій. Сучасні ігри націлені на тривале утримання гравця, тому застосовують різні методики, тим самим залучають користувачів проводити багато часу у грі, напрацьовувати прогрес і навіть робити фінансові вкладення для отримання додаткових привілеїв в ігровому світі. Важливу роль у розробці ігрового ПЗ займає безпека даних продукту та його користувачів, оскільки будь-який витік даних або незаконне їх використання може завдати як фінансової, так і моральної шкоди користувачам та компанії-розробнику.

Аналіз поточного стану аграрного сектору економіки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз поточного стану аграрного сектору економіки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/34-3/

Анотація: Сьогодні аграрний сектор фактично є рушійною силою економіки України. Сільське господарство є основою, фундаментом аграрного сектору економіки. Воно одночасно є виробником як готового продукту, так і виробником (постачальником) сировини для переробної промисловості. Сьогодні в сільському господарстві частка виробленої продукції, що безпосередньо споживається виробничо та індивідуально становить близько 20-30%. Продукція сільського господарства є основою кінцевого продукту АПК. Актуальність здійснюваних досліджень зумовлена роллю аграрного сектора у створенні ВВП та його часткою у зовнішньоторговельному сальдо. За оцінками експертів частка аграрного сектору у ВВП у найближчих періодах досягне рівня 25%. Продукція українського АПК представлена у 190 країнах і Україна входить в ТОП-7 кращих експортерів світу аграрної продукції. Україна є провідним експортером соняшнику та соняшникової олії, пшениці та інших зернових. Досить частою є ситуація, коли Україна вичерпує свої квоти на експорт сільськогосподарської продукції набагато раніше, ніж завершується календарний термін (місяць, квартал, рік), що є чітким показником того, що продукція якісна та користується попитом на європейському та світовому ринку.

Сутність трудових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання (на прикладі АТ «Фармак»)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сутність трудових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання (на прикладі АТ «Фармак»)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/33-3/

Анотація: Трудові ресурси виступають самим головним ресурсом кожного підприємства; їх якість та ефективне використання значно впливає на результати роботи усього господарюючого суб’єкта та його конкурентоспроможність. Тому в статті здійснено теоретичне дослідження категорії «трудові ресурси». Крім того, визначено фактори ефективного створення, використання, нарощування і розвитку трудових ресурсів підприємства. На прикладі підприємства АТ «Фармак» проведено аналіз забезпеченості компанії трудовими ресурсами; проаналізовано динаміку поточної кредиторської заборгованості з оплати праці і фонду оплати праці. За результатами аналізу визначено шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на досліджуваному підприємстві.

Удосконалення кредитної політики комерційного банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення кредитної політики комерційного банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/32-3/

Анотація: В статті досліджено і запропоновано теоретичні підходи та заходи щодо вдосконалення кредитної політики комерційного банку.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат