Тег: управління ризиками

Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/6/4-5/

Аннотация: (Українська) В статті охарактеризовано ризики як невід’ємну складову будь-якої підприємницької діяльності. Ефективне управління ризиками визначено дієвим інструментом у сучасній конкурентній боротьбі та джерелом розвитку підприємства. Продемонстровано та пояснено сутності ризиків в системі менеджменту та в розробці механізму управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано основні групи методів управління ризиками та виділено головні методи оцінки ризику в підприємницькій діяльності.

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/upravlinnya-rizikami-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються проблеми невизначеності та ризику у діяльності підприємств. Узагальнені теоретичні підходи до ідентифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виділено основні елементи управління ризиком. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління ризиками ЗЕД підприємства.

Управление финансовыми рисками инновационной деятельности

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление финансовыми рисками инновационной деятельности//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/5/upravlenie-finansovymi-riskami-innovatsionnoj-deyatelnosti/

Аннотация: Управление финансовыми рисками на предприятии является важнейшим элементом успешной деятельности организации, одним из значимых направлений развития антикризисной экономики. Именно инновационная деятельность организаций и корпораций - приоритетное направление выхода экономики Украины из кризиса. Построение инновационного стержня откроет перспективы для многих отраслей промышленности. Важно, с помощью каких инструментов и алгоритмов будет осуществляться качественная инновационная деятельность предприятия.

Сучасні підходи до управління кредитним ризиком

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/suchasni-pidhodi-do-upravlinnya-kreditnim-rizikom/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування ресурсів комерційних банків, розглянуто сучасні підходи до управління кредитним ризиком. Для визначення стратегії управління ризиками банку розроблено економетричну модель взаємозв’язку кредитування фізичних осіб та основних економічних і соціальних показників: індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати, індекс споживчих цін, валовий внутрішній продукт, доходи та витрати населення, роздрібний товарообмін, середньомісячна номінальна заробітна плата. Визначено, що очікується подальший спад ризику споживчих кредитів, і простежується стабілізація в середньостроковій перспективі.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала