Тег: ризики

Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/6/4-5/

Аннотация: (Українська) В статті охарактеризовано ризики як невід’ємну складову будь-якої підприємницької діяльності. Ефективне управління ризиками визначено дієвим інструментом у сучасній конкурентній боротьбі та джерелом розвитку підприємства. Продемонстровано та пояснено сутності ризиків в системі менеджменту та в розробці механізму управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано основні групи методів управління ризиками та виділено головні методи оцінки ризику в підприємницькій діяльності.

Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiyi-metodiv-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article describes the definition of financial and economic security in a broad and narrow sense. The classification of methods and methods of management of protection of financial and economic security of the enterprise is presented.

Як впливає людський фактор, при проектуванні КСЗІ, на якість системи

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Як впливає людський фактор, при проектуванні КСЗІ, на якість системи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №4. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2018/4/yak-vplivaye-lyudskij-faktor-pri-proektuvanni-kszi-na-yakist-sistemi/

Аннотация: Рассмотрено влияние человеческого фактора на проектирование, построение и функционирования комплексной системы защиты информации, а также на информационные системы в целом. Принимая во внимание актуальность данной проблемы, мы попытались рассчитать и оценить усталость человека не обращаясь к методам статистического исследования.

Управління фінансовою стійкістю підприємства (оздоровчий заклад)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління фінансовою стійкістю підприємства (оздоровчий заклад)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №4. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/4/upravlinnya-finansovoyu-stijkistyu-pidpriyemstva-ozdorovchij-zaklad/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто основні напрямки удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств в сучасних умовах. Розроблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо розвитку методологічних засад та інструментарію даного управління. Реалізація зазначених пропозицій дозволяє зменшити фінансові ризики підприємств в умовах нестійкого розвитку економіки України.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала