Тег: загрози

Поняття та основні характеристики національної безпеки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та основні характеристики національної безпеки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/3/16-2/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена визначенню поняття та основних характеристик національної безпеки. Автором в статті визначається, що національна безпека України забезпечується специфічною діяльністю суспільних інститутів, спрямованою на створення і вдосконалення умов та чинників (гарантій) ефективної життєдіяльності народу. Відповідні суспільні інститути утворюють систему забезпечення національної безпеки України. Звертається увага на те, що загрози національній безпеці, тобто, загрози для нормального функціонування системи політичних, економічних, соціальних та інших відносин і інтересів, виявляються як впливу на стабільний розвиток республіки в цілому, державних органів, політичних партій і рухів, окремих галузей, підприємств, індивідуальних суб'єктів тощо. Робиться висновок про те, що національні інтереси в міжнародній сфері вимагають проведення активного зовнішньополітичного курсу, спрямованого на зміцнення авторитету України як великої європейської держави, без участі якої неможливе вирішення глобальних проблем і зміцнення міжнародної безпеки.

Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiyi-metodiv-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article describes the definition of financial and economic security in a broad and narrow sense. The classification of methods and methods of management of protection of financial and economic security of the enterprise is presented.

Моделирование системы управления финансовой безопасностью предприятия

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Моделирование системы управления финансовой безопасностью предприятия//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/11/modelirovanie-sistemy-upravleniya-finansovoj-bezopasnostyu-predpriyatiya/

Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансовой безопасности и ее место в системе экономической безопасности предприятия. Исследован механизм управления финансово безопасностью предприятия, определена структура и содержание его основных составляющих, дано их общая характеристика.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала