Tag: ризики

Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/6/4-5/

Анотація: В статті охарактеризовано ризики як невід’ємну складову будь-якої підприємницької діяльності. Ефективне управління ризиками визначено дієвим інструментом у сучасній конкурентній боротьбі та джерелом розвитку підприємства. Продемонстровано та пояснено сутності ризиків в системі менеджменту та в розробці механізму управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано основні групи методів управління ризиками та виділено головні методи оцінки ризику в підприємницькій діяльності.

Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiyi-metodiv-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття фінансово-економічна безпека у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів управління захисту фінансово-економічної безпеки підприємства.

Як впливає людський фактор, при проектуванні КСЗІ, на якість системи

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Як впливає людський фактор, при проектуванні КСЗІ, на якість системи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2018/4/yak-vplivaye-lyudskij-faktor-pri-proektuvanni-kszi-na-yakist-sistemi/

Анотація: Розглянуто вплив людського фактору на проектування, побудову та функціонування комплексної системи захисту інформації, а також на інформаційні системи загалом. Беручи до уваги актуальність даної проблеми, ми спробували розрахувати та оцінити втому людини не звертаючись до методів статистичного дослідження.

Управління фінансовою стійкістю підприємства (оздоровчий заклад)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовою стійкістю підприємства (оздоровчий заклад)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/4/upravlinnya-finansovoyu-stijkistyu-pidpriyemstva-ozdorovchij-zaklad/

Анотація: У статті розглянуто основні напрямки удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств в сучасних умовах. Розроблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо розвитку методологічних засад та інструментарію даного управління. Реалізація зазначених пропозицій дозволяє зменшити фінансові ризики підприємств в умовах нестійкого розвитку економіки України.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат